RSS zoznamy

Back

Zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť a rast (COMPET)

Zasadnutie Rady pre konkurencieschopnosť a rast (COMPET)

28.2.2020

V Bruseli zasadala Rada pre konkurencieschopnosť a rast (27. februára 2020). Rada diskutovala o aktuálnych témach, najmä o programe Európskej Komisie na rok 2020, Európskej zelenej dohode a jej vplyve na priemysel, aktuálnych bariérach na vnútornom trhu a možnosti ich odstránenia. Rada sa tiež venovala najaktuálnejšej téme koronavírusu a jeho vplyve na európsky priemysel. Rada prijala nové závery o lepšej právnej regulácii s cieľom ďalšieho posilnenia konkurencieschopnosti EÚ. Česká a litovská delegácia na záver stretnutia prítomných ministrov informovala o výsledkoch prieskumov, ktoré pripravili pre domácich podnikateľov o najväčších bariérach na vnútornom trhu. Ministri sa najbližšie stretnú v polovici marca na neformálnej Rade v Záhrebe.