RSS zoznamy

Back

16+1 Economic Forum 2019 in Dubrovnik

16+1 Economic Forum 2019 in Dubrovnik

25.2.2019 | Ekonomické správy | Chorvátsko

Ekonomické fórum 16+1 Economic Forum 2019 in Dubrovnik sa bude konať počas 8. samitu Číny a krajín strednej a východnej Európy, ktorý sa uskutoční v dňoch 10.-12. apríla 2019 v Dubrovníku, Chorvátsko. Ekonomické fórum bude pozostávať z niekoľkých panelov na nesledujúce témy:

1. infraštruktúra a investície, 
2. inovácie a priemysel, 
3. obchod, 
4. kreativita a turistický priemysel. 
Paralelne počas dňa bude možné organizovať individuálne B2B stretnutia. Pre účasť je nutná online registrácia. Termín registrácie je 1.4. 2019. Cieľom fóra je networking výrobcov a predajcov s potenciálnymi zákazníkmi z Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy.

Názov: 16+1 Economic Forum 2019 in Dubrovnik
Dátum: 12. 4. 2019
Miesto: Hotel Rixos Libertas Dubrovnik, Liechtensteinov put 3, 20 000 Dubrovnik, Chorvátsko.

Zameranie: networking dodávateľov a odberateľov z Číny a 16 krajín strednej a východnej Európy, networking potenciálnych partnerov a investorov v oblasti nových technológií a inovatívnych riešení.

Počas biznis fóra bude inaugurovaný Koordinačný mechanizmus pre spoluprácu malých a stredných podnikov 16+1 s cieľom podporiť vzájomnú hospodársku spoluprácu a investície malých a stredných podnikov v krajinách 16+1 (link na web portál https://dev.ceec-china-sme.org

Organizátor: Croatian Chamber of Economy spolu s Croatian Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts. 

Odkaz k podujatiu: 
https://croatia-forum2019-ceec-china.hgk.hr/ 
Registrácia:
https://croatia-forum2019-ceec-china.hgk.hr/ 

Kontakt pre bližšie informácie:
forum2019@hgk.hr