RSS zoznamy

Back

5. Svetové fórum miestneho ekonomického rozvoja

5. Svetové fórum miestneho ekonomického rozvoja

27.2.2020 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Argentína

5. Svetové fórum miestneho ekonomického rozvoja, sa bude konať v Córdobe v dňoch 6. – 8. mája 2020. Konferencia je organizovaná medzinárodným výborom zloženým z organizácií ako UNDP (Rozvojový program Spojených národov), ILO (Medzinárodná rganizácia práce) a i. Podujatie je súčasťou otvoreného pracovného procesu, ktorý sa začal v roku 2011 a ktorý podporuje medzinárodný dialóg a zdieľanie skúseností v oblasti miestneho hospodárskeho rozvoja. Poskytuje príležitosť transformovať globálnu alianciu zapojených aktérov do konkrétnych partnerstiev na úrovni štátov a územných celkov. Potenciál konferencie pramení z účasti odborníkov zo štátneho sektora, súkromného sektora, akademickej obce, občianskej spoločnosti a ďalších. Spolupracujú na stimulovaní politík pre trvalo udržateľný miestny rozvoj.

Viac informácií o podujatí a možnosť registrácie nájdete na: www.ledworldforum.org