RSS zoznamy

Back

Ekonomická prezentácia SR v obchodnej komore Madridského regiónu

Ekonomická prezentácia SR v obchodnej komore Madridského regiónu

21.11.2019 | Ekonomické správy | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Španielsko

Zástupcovia 25 firiem, obchodných komôr, veľvyslanectiev a španielskych ministerstiev sa zúčastnili na seminári venovanom obchodným a investičným príležitostiam SR, ktorý veľvyslanectvo SR zorganizovalo v spolupráci s obchodnou komorou Madridského regiónu dňa 20. novembra 2019. Seminár bol sektorovo zameraný na tri strategické odvetvia slovenskej ekonomiky: (1) automobilový priemysel, (2) centrá zdieľaných a podnikových služieb a (3) sektor informačných a komunikačných technológií. Pozitívnu skúsenosť s investovaním v SR v samostatnom vystúpení potvrdil zástupca španielskej firmy Gestamp.