RSS zoznamy

Back

EXIMBANKA SR prichádza s ďalšou pomocou pre slovenských vývozcov

EXIMBANKA SR prichádza s ďalšou pomocou pre slovenských vývozcov

14.5.2020 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Po začatí krízy COVID-19 začali komerčné poisťovne výrazne krátiť alebo rušiť limity na zahraničných odberateľov. Avšak vďaka využitiu dočasnej výnimky Európskej komisie môže EXIMBANKA SR umožniť slovenským exportérom pokračovať v ich exportných aktivitách a prevziať na seba ich riziko. Zavedenie tejto výnimky bude mať pozitívny vplyv na dostupnosť úverových limitov na poistenie, ako aj na upísané riziko. Záväzky EXIMBANKY SR z takéhoto poistenia budú kryté štátom.

Náhle vypuknutie ochorenia COVID-19 neznamená len vážnu celosvetovú hrozbu pre verejné zdravie, ale predstavuje aj výrazný šok pre globálnu ekonomiku a ekonomiku EÚ. Podniky tak čelia vážnemu nedostatku likvidity, a ich podmienky obchodovania sú vystavené väčším finančným rizikám. Z dôvodu krátenia a rušenia limitov komerčných poisťovní nebude ponuka poistenia pre slovenských exportérov dostatočná. Táto situácia tak môže mať za následok obmedzenie slovenských výrobcov v ďalšej produkcii, či exporte aj na doteraz bezpečné teritóriá, ako napríklad krajiny EÚ, Kanada, Spojené kráľovstvo či USA. viac tu: https://tinyurl.com/y9ymymw9