RSS zoznamy

Back

Facebookový profil ekonomickej diplomacie SR

Facebookový profil ekonomickej diplomacie SR

29.1.2019 | Ekonomické správy | Belgicko

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR uviedlo 24. januára 2019 do prevádzky facebookový profil venovaný ekonomickej diplomacii SR, ktorá je jedným z najúčinnejších nástrojov našej zahraničnej politiky. Úspešné slovenské projekty a projekty spolupráce slovenských subjektov so zahraničnými partnermi pomáhajú zvyšovať povedomie o Slovensku ako krajine podnikateľských a investičných možností, inovácií a dynamického rastu. Ekonomická diplomacia je súčasťou jednotnej prezentácie Slovenska, ktorú reflektuje branding krajiny Good Idea Slovakia. Cieľom ekonomickej diplomacie v gescii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je napomáhať internacionalizácii slovenskej ekonomiky, podporovať slovenských podnikateľov v ich zahraničných aktivitách prostredníctvom poskytovania informácií, rád a odporúčaní.