RSS zoznamy

Back

Tender – Inovatívne riešenia na čistenie skla/okien/sklených tabúľ administratívnych budov

Tender – Inovatívne riešenia na čistenie skla/okien/sklených tabúľ administratívnych budov

4.2.2019 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Francúzsko

Zastupiteľský úrad SR v Paríži informuje podnikateľskú verejnosť o tendri skupiny BPCE Achats zameranom na inovatívne riešenia na čistenie skla. Ponuky je možné predložiť, aj v anglickom jazyku, do 15. februára 2019.

Skupina BPCE Achats je administrátorom verejných obstarávaní svojich členov, medzi ktorých patrí: 
14 pobočiek Banque, 15 pobočiek sporiteľní, spoločnosti Natixis, Banque Palatine, Crédit Foncier, BPCE SA, BPCE International, BPCE-IT, i-BP, IT-CE a i-datech

Cieľom skupiny je prostredníctvom jednotného centra zvýšiť ekonomickú efektivitu obstarávania. Objem obstaraných služieb vyjadrený v nákladoch predstavoval v roku 2017 celkovo 4 mld. EUR.

Tender je vyhlásený na ponuky inovatívnych riešení na čistenie skla/okien/sklených tabúľ s cieľom aplikovať technologicky vyspelé riešenia pre stredné a vysoké administratívne budovy terciárneho sektora skupiny BPCE.

Po vyhodnotení ponúk skupina ponúkne víťazovi spustenie pilotného projektu, ktorého výsledky budú rozhodujúce pre nadviazanie dlhodobej spolupráce a rozšírenie služby na členov skupiny. 

Kritériá výberu:
• Originalita / inovatívnosť riešenia
• Ekonomické náklady / realizovateľnosť a životaschopnosť
• Jednoduchá inštalácia, údržba a používanie
• Ekologická stopa

Kalendár:
• 15. február: Ukončenie žiadostí
• 15. marca: Analýza a predbežný výber predložených projektov
• 20. marec až 10. apríl: Pitch vybraných spoločností
• 15. apríl: Konečné rozhodnutie a oznámenie víťaza (ov)

Ponuky je možné predkladať v anglickom jazyku na stránke: http://startup-bpce.com/?lang=en 

Ďalšie tendre skupiny BPCE Achats sú pravidelne (aj v anglickom jazyku) zverejňované na stránke: https://en.bpce-achats.fr/appels-a-projets. V prípade záujmu o nadviazanie dodávateľsko-odberateľského vzťahu môžete zaregistrovať svoju spoločnosť ako  potenciálneho dodávateľa skupiny na stránke: https://www.bpce-achats.fr/contact