RSS zoznamy

Back

OECD priebežný ekonomický výhľad: Globálna ekonomika spomaľuje, negatívne riziká pretrvávajú

OECD priebežný ekonomický výhľad: Globálna ekonomika spomaľuje, negatívne riziká pretrvávajú

6.3.2019 | Ekonomické správy | Slovensko v OECD

OECD dnes vydala priebežný ekonomický výhľad pre globálnu ekonomiku a členov skupiny G20. Rast globálnej ekonomiky sa spomaľuje, negatívne riziká pretrvávajú. Podľa OECD rast globálnej ekonomiky v roku 2019 spomalí na 3,3% (rast v roku 2018 3,6%) a v roku 2020 si udrží podobné tempo 3,4%. V porovnaní s jesennou prognózou prišlo v oboch rokoch k zníženiu odhadu (v roku 2019 o 0,2 p.b. a v roku 2020 o 0,1 p.b.). V porovnaní s jesennou prognózou OECD znížila odhad rastu v roku 2019 a 2020 takmer pre všetky krajiny G20. Z kľúčových svetových ekonomík OECD urobila najvýraznejšiu redukciu rastu v roku 2019 oproti jeseni v odhade pre Taliansko (-1,1p.b.), Nemecko (-0,9 p.b.) a eurozónu (-0,8 p.b.). Ekonomika Talianska by sa mala tento rok znížiť o 0,2%. Za spomalením rastu sú predovšetkým politická neistota, pretrvávajúce napätie v globálnom obchode, neistý výsledok Brexitu, ďalšie spomaľovanie Číny, zníženie dôvery podnikov a spotrebiteľov. 

 

Globálny obchod trpí najmä kvôli pretrvávajúcim obchodným obmedzeniam. Tie zhoršujú výhľad aj pre rast, investície a životnú úroveň.

 

Negatívne riziká pretrvávajú. Ak by sa naplnili, globálny rast bude ešte pomalší. Medzi hlavné negatívne riziká patria ďalšie zvýšenie obchodných bariér, politická neistota, nízky rast v Európe, neriadený Brexit, ďalšie spomaľovanie Číny.

 

Na druhej strane prípadné zníženie obchodných prekážok a nižšia politická neistota by zvýšili dôveru a investície vo svete. 

 

Trh práce zatiaľ odoláva negatívnej nálade, nezamestnanosť vo väčšine krajín OECD sa znižuje, rast miezd sa postupne zrýchľuje, čo zvyšuje príjem a výdavky domácností. Inflácia zostáva nízka, najmä v Japonsku a eurozóne, nižšie ceny ropy prispeli k spomaleniu inflácie v rozvinutých ekonomikách.

 

Makroekonomické politiky pomáhajú zmierniť negatívne dopady. Podmienky na finančných trhoch sa zlepšili, ceny komodít sú nižšie.

 

OECD odporúča zintenzívniť multilaterálny dialóg, aby sa predišlo zavádzaniu ďalších škodlivých opatrení. Zároveň vyzýva na zvýšenie reformného úsilia vo všetkých krajinách.

 

Výhľad pre kľúčové ekonomiky

Ekonomika Eurozóny a jej kľúčové ekonomiky začali výrazne spomaľovať v roku 2018, v roku 2019 OECD očakáva rast na úrovni 1%. Za spomalením sú najmä slabé čísla z priemyslu, znížený externý dopyt a jednorazové okolnosti. Talianske HDP by v roku 2019 malo klesnúť o 0,2%. Výrazne bol revidovaný odhad rastu Nemecka. Obe krajiny výraznejšie doplácajú na negatívny vývoj globálneho obchodu. ECB by mala ponechať nízke úrokové miery počas dlhšieho obdobia.  

 

Rast HDP Veľkej Británie zostáva slabý, pod 1% v rokoch 2019 aj 2020. Neistý výsledok Brexitu a spomaľovanie eurozóny negatívne vplývajú podnikateľskú dôveru, investície a export. 

 

S doznievajúcim fiškálnym uvoľnením bude postupne spomaľovať aj US ekonomika smerom k 2,2% v roku 2020. Priaznivý vývoj na trhu práce a finančný vývoj podporujú príjem domácností a ich výdavky. Zavedenie a zvýšenie ciel má negatívny vplyv na rast cien a nákladov pre podniky. Investície podnikov a export sa spomalili. 

 

Ekonomický rast Číny by sa mal postupne spomaľovať smerom k 6% v roku 2020. Fiškálne stimuly pomáhajú zmierňovať negatívny vývoj v obchode, monetárna politika sa uvoľňovala. Spomaľovanie rastu je ovplyvnené najmä obchodným napätím.  

 

Pravidelný ekonomický výhľad pre všetky krajiny OECD bude zverejnený počas OECD Fora (21.5.) a zasadania MCM (22.5.).

  

Viac informácií nájdete tu: http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-outlook/ ​