RSS zoznamy

Back

Second Preparatory Meeting of the OSCE Economic and Environmental Forum Held in Bratislava

V Bratislave sa uskutočnilo druhé prípravné stretnutie Ekonomického a environmentálneho fóra OBSE

28.5.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Ekonomické správy | Predsedníctvo Slovenska v OBSE

V pondelok a utorok (27. - 28. mája) sa v Bratislave uskutočnilo druhé prípravné stretnutie Ekonomického a environmentálneho fóra Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (EEF OBSE), ktorej Slovensko počas celého roka 2019 predsedá. Rámcovou témou tohtoročného cyklu zasadnutí EEF OBSE je „Podpora ekonomického vývoja a bezpečnosti v OBSE regióne prostredníctvom energetickej spolupráce, nových technológií, dobrej správy veci verejných a konektivity v dobe digitalizácie.“

 

Prvý deň podujatia otvoril generálny tajomník OBSE Thomas Greminger, štátny tajomník Ministerstva zahraničných a európskych záležitostí Slovenskej republiky František Ružička, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Vojtech Ferencz a výkonná tajomníčka Európskej hospodárskej komisie OSN Oľga Algayerová. „Slovensko dlhodobo apeluje na to, aby sa OBSE viac zameriavala na ochranu kritickej energetickej infraštruktúry pred prírodnými katastrofami a hrozbami spôsobenými ľudským faktorom. Naše predsedníctvo v OBSE podporuje výmenu skúseností a expertízy ako prostriedku na predchádzanie incidentom a efektívne riešenie krízových situácií,“ uviedol v otváracom príhovore štátny tajomník F. Ružička.

 

Rečníci vo vystúpeniach zdôraznili úlohu OBSE v oblasti energetickej bezpečnosti, s cieľom zabezpečiť udržateľnú a čistú energiu pre všetkých. Vyzdvihli tiež dialóg medzi krajinami zdrojov energií, krajín tranzitu, ako aj koncových užívateľov. Vo príhovoroch účastníci podujatia odprezentovali rôzne projekty spolupráce, najmä v oblasti ochrany kritickej energetickej infraštruktúry, čo je dlhodobá priorita Slovenska v OBSE. Súčasťou programu bolo aj sprievodné podujatie so zameraním na spoluprácu s privátnym sektorom v oblasti energetiky.

 

Druhý deň  stretnutia (28. 5.) sa uskutočnilo otvorenie konferencie Jarná ITAPA, za účasti podpredsedu vlády SR pre informatizáciu a investície SR R. Rašiho, V. Žugića koordinátora pre ekonomické a environmentálne aktivity OBSE a viceprezidenta Európskej investičnej banky V. Hudáka. Konferencia sa zameriava na problematiku digitalizácie verejnej správy a digitálnej transformácie, ktorá taktiež patrí medzi priority predsedníctva SR v OBSE. Pre účastníkov podujatia Slovensko zorganizovalo sprievodný program – návštevu Transformačnej stanice Vodného diela Gabčíkovo a prezentáciu prostriedkov ministerstva vnútra SR pri riešení krízových situácii s dopadom na energetickú infraštruktúru.

 

Druhé prípravné stretnutie EEF OBSE  zorganizovalo slovenské predsedníctvo v OBSE v spolupráci so sekretariátom OBSE. Stretli sa na ňom experti, predstavitelia 57 účastníckych štátov organizácie, spoločne s vyššími predstaviteľmi medzinárodných organizácií, občianskej spoločnosti, akademickej obce, ako aj zástupcami z podnikateľského prostredia. Diskusia na bratislavskej konferencii bola zameraná na podporu rozvoja spolupráce a budovanie partnerstiev pre garanciu bezpečnej energetickej budúcnosti, zníženie vplyvu energetických aktivít na životné prostredie a ochranu energetických sietí pred dôsledkami prírodných katastrof a zlyhaním ľudského faktora.

 

EEF je platformou na výmenu skúseností a expertízy účastníckych štátov OBSE. Opakuje sa každoročne od roku 1993 a pozostáva z cyklu troch stretnutí – dvoch prípravných a záverečného zasadnutia. Pred bratislavskou konferenciou sa uskutočnilo prípravné stretnutie EEF vo Viedni 28. -29. januára, záverečné stretnutie bude tradične v Prahe, 11. - 13. septembra 2019.