RSS zoznamy

Back

SEMINÁR POD VEDENÍM ORGANIZÁCIE SELF-HELP AFRICA O FUNGOVANÍ PROGRAMU AGRIFI A KOMPONENTU KILIMO:VC,

SEMINÁR POD VEDENÍM ORGANIZÁCIE SELF-HELP AFRICA O FUNGOVANÍ PROGRAMU AGRIFI A KOMPONENTU KILIMO:VC,

27.9.2019 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) podpísala koncom augusta 2019 zmluvu s rozvojovou organizáciou Self-Help Africa (SHA) v rámci spoločného programovania (SP) EÚ v Keni, do ktorého sa SR zapojila rozhodnutím vlády z roku 2017. Ide o spoluprácu počas obdobia r. 2018 – 2022 v sektore poľnohospodárstva, prostredníctvom zapojenia sa do programu AgriFI (Podpora pre produktívnych, adaptovaných a na trh integrovaných malých poľnohospodárov v Keni).
V nadväznosti na podpísanie zmluvy medzi SAMRS a SHA sa v priestoroch budovy MZVEZ SR v Bratislave následne uskutočnil celodenný seminár určený pre neziskové organizácie ako aj podnikateľské subjekty, ktoré mali záujem prihlásiť sa do tretieho kola výziev na predkladanie projektov v rámci tejto iniciatívy. Zástupcovia SHA počas seminára predstavili fungovanie programu AgriFI, ako i všetky podmienky zapojenia sa do tejto iniciatívy.
Všeobecné súťažné podmienky sa zameriavajú na predloženie podnikateľských zámerov na podporu investícií v oblasti zlepšenia a zefektívnenia poľnohospodárskeho hodnotového reťazca. Kritéria, ktoré sú zohľadňované pri podávaní projektov, sú rozdelené do štyroch kategórií: ekonomické (dopyt trhu, tvorba pracovných miest), environmentálne (zelená ekonomika, pozitívny dopad na životné prostredie), sociálne (dopad na miestne komunity) a inštitucionálne (tvorba politík a opatrení na získanie investícií do poľnohospodárstva).  
Podnikateľské zámery a projekty budú hodnotené v grantových kolách, do ktorých sa subjekty môžu postupne hlásiť. Hodnota subgrantu sa pohybuje od 200 000 eur do 1 mil. eur a doba trvania predkladaných projektov by mala byť od 24 do 36 mesiacov. Predpokladá sa poskytnutie 50 subgrantov. Indikovaná hodnota celého balíka, ktorý administruje grantový manažér, predstavuje vyše 18 mil. eur. Termín trvania výzvy je od 9. októbra do 20. novembra 2019.
Seminár bol organizovaný Slovenskou agentúrou pre medzinárodný rozvoj a spoluprácu a prezentáciu viedli Ray Jordan a Mark Ireland zo SHA. Seminára sa zúčastnili zástupcovia podnikateľského a mimovládneho sektora. 


SHA figuruje ako grantový manažér programu AgriFI a je koordinátorom procesu výberu a zazmluvnenia asi 50 poľnohospodárskych podnikov (malých a stredných družstiev), medzi ktoré bude prerozdelená celková suma 18, 3 mil. EUR (Challenge Fund). Podpis zmluvy medzi SAMRS a SHA sa uskutočnil dňa 23.8.2019 a SR tak postupne až do roku 2022 (posledná splátka však pôjde až v r. 2023) prispeje do tohto programu sumou 2,5 mil. EUR. Celková alokovaná suma predstavuje spolu s príspevkom EÚ sumu 24, 5 mil. EUR.