RSS zoznamy

Back

Granty ÚSŽZ na rok 2020

Granty ÚSŽZ na rok 2020

1.10.2019 | Ekonomické správy | Belgicko

A je to tu! Krajania v Belgicku a Luxembursku, dávame Vám do pozornosti výzvu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2020. Záujemcovia o granty môžu svoje žiadosti predkladať do 30. novembra 2019
Podpora krajanov a ich spolkov je aj tento rok zameraná na oblasť vzdelávania, vedy a výskumu, kultúry, informácií a médií. Hlavným cieľom poskytovania dotácií je podpora aktivít zameraných na oblasť posilňovania národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi SR a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Prioritou ÚSŽZ je podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity. Rovnako bude podporovaná informatizácia s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady šírenia informácií, prístupu k informáciám krajanských komunít, vytvorenia podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi ÚSŽZ a krajanmi. 
Viac informácií nájdete na stránke ÚSŽZ: https://bit.ly/2o3rBpU
Minulý rok o dotácie úspešne požiadal folklórny súbor AKODOMA, Slovenská katolícka misia, folklórny krúžok RODINKA. V Luxembursku ÚSŽZ zasa podporil dva projekty Medzinárodného inštitútu a asociácie slovenských vzdelávacích centier (ISEIA). Prehľad schválených a zamietnutých dotácií nájdete na https://bit.ly/2nnYKML  ÚSŽZ v roku 2019 podporil spolu 639 projektov celkovou sumou 986 150,00 €.