RSS zoznamy

Back

Medzinárodná súťaž CITADELLES DU VIN 2020

Medzinárodná súťaž CITADELLES DU VIN 2020

28.10.2019 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Francúzsko

Zastupiteľský úrad SR vo Francúzsku informuje podnikateľskú verejnosť o medzinárodnej vinárskej súťaži CITADELLES DU VIN 2020, ktorej jubilejný 20. ročník sa uskutoční v dňoch 21. - 23. marca 2020, v meste Bourg (pri Bordeaux), Francúzsko. 

Medzinárodná súťaž CITADELLES DU VIN predstavuje jednu z celosvetovo najprestížnejších súťaží vín a liehovín. Historicky je súťaž spájaná s veľtrhom Vinexpo, ktorý každoročne združuje 1200 vín z celého sveta, ktoré hodnotí 60 medzinárodných degustátorov. Víťazi súťaže budú automaticky pozvaní na svetovú výstavu  Vinexpo, ktoré sa uskutoční 26. mája v Hong-Kongu, pričom laureáti CITADELLES DU VIN budú mať k dispozícií výstavný priestor zdarma. 
  
Prihlášky do súťaže možno zasielať do  24. januára 2020. Viac informácií o podmienkach súťaže, poplatkoch a iných náležitostiach nájdete v troch jazykových mutáciách (EN, FR, ES) tu: 
https://www.citadellesduvin.com/index.php