RSS zoznamy

Back

Problematika vývozu zdravotníckych pomôcok z ČĽR

Problematika vývozu zdravotníckych pomôcok z ČĽR

5.5.2020 | Ekonomické správy | Spolupráca s Čínou | Čína

Zastupiteľský úrad v Pekingu si dovoľuje informovať o aktuálnej problematike v súvislosti s vývozom zdravotníckych pomôcok z Čínskej ľudovej republiky (ČĽR).
V reakcii na kritiku kvality zdravotníckych pomôcok určených na prevenciu a kontrolu pred COVID-19 zo strany viacerých štátov vydalo Ministerstvo obchodu ČĽR 1.4. 2020 (zo dňa na deň) nariadenie č. 5, podľa ktorého výrobcovia predmetného tovaru určeného na export z Číny musia preukázať certifikát kvality tovaru platný pre čínsky trh a súčasne certifikát kvality vyžadovaný krajinou dovozu. Čínsky certifikát kvality vystavuje Národná správa zdravotníckych výrobkov ČĽR (National Medical Product Administration), ktorá zverejnila overený zoznam výrobcov jednotlivých komodít. Implementáciu normy zabezpečuje Generálna administratíva colnej správy ČĽR. Tá v zmysle uvedeného nariadenia vydala 10.4.2020 oznámenie č. 53/2020 s colnou nomenklatúrou 11 typov medicínskych pomôcok určených na inšpekciu.
Uvedená legislatíva spôsobila mnohým krajinám EÚ (vrátane SR), problémy s colnou deklaráciou a exportom tovaru, zakontrahovaného a zaplateného pred prijatím predmetnej normy. Najväčšou prekážkou je získanie čínskeho certifikátu kvality, čo vyžaduje 30-45 dní. Delegácia EÚ v Pekingu požiadala verbálnou nótou Ministerstvo obchodu ČĽR o možnosť udelenia prechodného obdobia pre implementáciu daného nariadenia a systémový prístup, na čo čínska strana oficiálne zatiaľ nereagovala. Uvedená problematika bola aj jednou z tém telefonického rozhovoru eurokomisára Phila Hogana s vicepremiérom Štátnej rady ČĽR Liu He dňa 17.4. 2020.
Zastupiteľský úrad v Pekingu preto odporúča objednávateľom zdravotníckych pomôcok z Číny určených na boj s COVID-19 overiť s výrobcom/sprostredkovateľom pred uzavretím zmluvy, či sa výrobca nachádza v aktuálnom zozname Národnej správy zdravotníckych výrobkov ČĽR http://www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2590/. Obchodné názvy spoločností sú uvedené v čínskom jazyku podľa jednotlivých komodít. Názov obchodnej spoločnosti v ČĽR v čínskom jazyku deklaruje vierohodnosť existencie spoločnosti. Pokiaľ výrobca nie je v zozname uvedený a kontrakty už boli uzavreté, ZÚ Peking odporúča požiadať o predloženie certifikátov kvality pre čínsky a európsky trh.