RSS zoznamy

Back

Informácia o prebiehajúcich výzvach/„challenges“ pre inovatívne podniky a start-upy

Informácia o prebiehajúcich výzvach/„challenges“ pre inovatívne podniky a start-upy

7.6.2019 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Francúzsko
Zastupiteľský úrad SR v Paríži by rád upriamil pozornosť slovenských inovatívnych podnikov a start-upov na stránku platformy AGORIZE, ktorá sústreďuje výzvy/“challenges“ medzinárodných skupín, organizátorov veľtrhov a súťaží a pod. 
 
Okrem finančnej odmeny bývajú súčasťou cien aj poukazy na realizáciu inovatívneho riešenia, možnosť využitia kapacít a kontaktov zahraničného inkubátora, účasť na stánku na veľtrhu v zahraničí a i.
 
Aktuálne prebieha napr. výzva:
- OCP Group na využívanie digitálnych dát, 
- skupiny EDF na riešenia elektrickej mobility, 
- Komory francúzskych audítorov (CNCC) na kontrolu/audit informačných systémov a firemných dát 
- skupiny Airbus – „Airbus GEO Challenge“ na tému „Ako vytvoriť pridanú hodnotu pre nové podniky, primárne založené na satelitných údajoch spoločnosti Airbus?“ 
- SLINGSHOT 2019 s ponukou na predkladanie inovatívnych riešení v 6 sektoroch: 1/ Customer Products&Services, Media & Advertising, Retail & Food Services, 2/ FinTech & InsurTech, 3/ FoodTech & AgriTech, 4/ HealthTech, BioTech & MedTech, 5/ Manufacturing, Logistics & Transportation, 6/ Urban Solutions, Sustainability & Energy
 
Nové výzvy sú zverejňované počas celého roka!
 
Podmienky zapojenia sa do výzvy sú uvedené na stránkach jednotlivých vyhlasovateľov výzvy.
 
Celý prehľad výziev/“challenges“ nájdete na stránke: https://www.agorize.com/en/challenges