RSS zoznamy

Back

Konzultácie generálneho tajomníka OECD Á. Gurríu a poradných výborov OECD v Bratislave

Konzultácie generálneho tajomníka OECD Á. Gurríu a poradných výborov OECD v Bratislave

4.4.2019 | Ekonomické správy

Delegácia z Paríža v Bratislave absolvuje konzultácie generálneho tajomníka OECD a poradných výborov OECD pre biznis a odborové zväzy (TUAC a BIAC), ktoré sú tradičnou súčasťou príprav predsedníctva, počas ktorého Slovenská republika povedie ministerské zasadnutie Rady OECD v dňoch 22. - 23. mája 2019 v Paríži. Novinkou a našim prínosom do konzultácií je účasť veľvyslancov, členov Rady OECD.
 
Témy konzultácií úzko súvisia s témou slovenského predsedníctva v Rade OECD „Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy“ a sú tak jedným z finálnych prípravných krokov zasadnutia Rady OECD na ministerskej úrovni. Na konzultáciách sa zúčastnili aj podpredseda vlády pre informatizáciu a investície R. Raši, ministerka školstva M. Lubyová a minister hospodárstva P.Žiga. 
 
Vysoko aktuálna téma digitalizácie a digitálnej transformácie dáva Slovensku v spolupráci s podpredsedníckymi krajinami, Kanadou a Kórejskou republikou, možnosť udávať takt v diskusii najvýznamnejších hráčov v tejto oblasti. Budúci rok tak symbolicky vyhodnotíme nielen úspechy 20-ročného pôsobenia SR v rámci organizácie, ale aj nášho predsedníctva v tejto organizácii.

Súčasťou programu návštevy delegácie OECD na Slovensku v dňoch 2.- 4. apríla 2019 v kontexte príprav predsedníctva SR počas ministerskej rady OECD v máji 2019 bola aj prezentácia potenciálu SR v oblasti inovácií, digitalizácie, informatizácie, na ktorej sa hostia dozvedeli o konkrétnych riešeniach z tvorivých dielní slovenských autorov. Delegáciu veľvyslancov členských krajín OECD z Paríža a zástupcov Sekretariátu OECD vedenú generálnym tajomníkom OECD A. Gurríom v posledný deň návštevy Slovenska čaká prehliadka Bratislavy a divadelné predstavenie v historickej budove SND „Beatles go Baroque“ od Petra Breinera. 

Civitta Civitta EcoRacing1 EcoRacing1 oecd 1 oecd 1
oecd 2 oecd 2