RSS zoznamy

Back

Minister Lajčák Expresses Appreciation for Work Done by the Government Council of the Slovak Republic for Export and Investments Promotion

Minister M. Lajčák ocenil prácu Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií

5.2.2020 | Aktivity ministra | Ekonomické správy

Opatrenia na podporu vonkajších ekonomických vzťahov Slovenska, koordinácia presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenska v zahraničí, alebo príprava slovenskej účasti na EXPO Dubaj. Aj to boli témy prvého tohtoročného rokovania Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií, ktoré sa uskutočnilo v stredu 5. februára na pôde ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

Rokovanie Rady viedli jej predsedovia minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a minister hospodárstva SR Peter Žiga. „Ide o posledné predvolebné rokovanie Rady, oceňujem, že účastníci dnešného rokovania vyzdvihli význam tejto Rady, ktorá od svojho vzniku v roku 2012 zasadala celkovo 24-krát, schválili sme 133 dokumentov a prijali sme viac ako 150 záverov,“ zdôraznil minister Lajčák na rokovaní, kde sa zúčastnili podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná a minister financií SR Ladislav Kamenický.


Na rokovaní Rady jej členovia prerokovali Správu o výsledkoch a záveroch prieskumu o vplyve inovácií a podporných nástrojov na exportnú výkonnosť spoločností v Slovenskej republike, informáciu o zvýšení zapojenia podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce v kontexte Peer Review OECD a Strednodobej stratégie Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) na roky 2019-2023, ako aj aktivít EXIMBANKY SR v oblasti oficiálnej rozvojovej spolupráce. Ďalším bodom programu bola výročná Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie v roku 2019. Členovia tiež prerokovali plnenie opatrení na podporu implementácie stratégie vonkajších ekonomických vzťahov, prípravu slovenskej účasti na EXPO Dubaj a informáciu o vzniku exportnej databázy slovenských potravinárskych spoločností.


Hlavnou úlohou Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je koordinovať presadzovanie obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky a zabezpečiť jednotnú prezentáciu SR v zahraničí prostredníctvom intenzívneho dialógu a vzájomnej spolupráce medzi štátnou správou a zástupcami podnikateľského sektora. „Je to unikátna platforma, na ktorej sa zúčastňujú tak predstavitelia vlády, ako aj zástupcovia podnikateľského sektora, pričom za 8 rokov od vzniku tejto platformy sa podarilo vytvoriť veľmi konkrétnu a konštruktívnu atmosféru, myslím, že sme posunuli dopredu množstvo vecí,“ dodal.