RSS zoznamy

Back

Možnosti financovania podnikateľských aktivít z eurofondov

Možnosti financovania podnikateľských aktivít z eurofondov

21.5.2020 | Ekonomické správy | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje

Medzi aktuálne otvorené výzvy v rámci eurofondov, z ktorých možno financovať podnikateľské aktivity a projekty slovenských spoločnosti a malých a stredných podnikov v súčasnosti patria aj:
- Podpora inteligentných inovácií v priemysle (s alokáciou 100 mil. Euro s možnosťou financovania projektov od 100 tis. do 3 mil. Euro s intenzitou pomoci podľa miesta a veľkosti podniku až do 50 %), 
- Transformácia uhoľného regiónu horná Nitra pre okresy Prievidza a Partizánske (10 mil.; 50-200 tis.; max.85%), 
- Spolupráca malých a stredných podnikov a stredných odborných škôl pre vybrané okresy Prešovského kraja (10.mil.; 50-200.tis.; max. 90% ), 
- Rozvoj cestovného ruchu vo vybraných okresoch Prešovského a Banskobystrického kraja (7,5mil. pre každý kraj; 35-200 tis.; max.85%) a
- Zvyšovanie energetickej efektívnosti ( dve výzvy: 50 mil.; 200 tis.-2 mil.; max. 50%   a  10 mil.;20-200 tis.; max. 60%) 
Výzvy majú prispieť k rozvoju vedomostnej ekonomiky, start-up  a spin-off podnikov,   zvýšeniu inovačného potenciálu, podpore spolupráce podnikov so školami,  podpore cestovného ruchu v danom regióne a implementácii opatrení z energetických auditov.