RSS zoznamy

Back

Obchodná misiu do Skopje – Severné Macedónsko

Obchodná misiu do Skopje – Severné Macedónsko

7.3.2019 | Ekonomické správy

Trnavská regionálna komora SOPK pozýva podnikateľov na obchodnú misiu do Skopje – Severné Macedónsko, v termíne 16 – 19. júna 2019. Partnermi budú Obchodná a priemyselná komora Severné Macedónsko, Veľvyslanectvo SR v Skopje a Honorárny konzul SR v Skopje. Obchodná misia je zameraná na nadviazanie obchodnej spolupráce prostredníctvom dvojstranných rokovaní firiem. Obchodné rokovania firiem budú pripravené na základe požiadaviek slovenských firiem, podľa ktorých budú vybraní vhodní obchodní partneri na rokovania.
Bližšie informácie získate na email adrese : peter.kovar@sopk.sk alebo tel. 033/5512744.