RSS zoznamy

Back

PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT 2019

PORTUGAL SMART CITIES SUMMIT 2019

24.4.2019 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Portugalsko

Zastupiteľský úrad SR v Lisabone informuje podnikateľskú a startupovú verejnosť o konaní podujatia „SMART CITIES SUMMT 2019“, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. – 23. mája 2019 v LISABONE. Nadácia Asociácie Priemyslu Portugalska organizuje už 2. ročník „PORTUGAL SMART CITIES SUMMT BY GREEN BUSINESS WEEK“. Podujatie sa bude konať v priestoroch medzinárodného výstaviska mesta Lisabon – FIL s podporou ministerstiev hospodárstva, životného prostredia, vedy a technológií a pod patronátom Prezidenta Portugalska a rezortu energetiky.

 

Koncept summitu zahŕňa oblasti „intelligent mobility, big data, climate change, sustainability, digital transformation, urban development, artificial intelligence, cyber security, robotics and renewable energies”, ako fundamentálnych prvkov poslania Smart City. Cieľom Summitu je upozorniť na potrebu zlepšenia kvality životných podmienok občanov.

 

Organizátor vyzýva na účasť na podujatí a uvíta aktívne zapojenie a možnosť podeliť sa so skúsenosťami vo všetkých témach summitu. 

 

Registrácia

 

V prípade doplňujúcich otázok a informácií kontaktujte priamo:
Ms. BEATRIZ ALEIXO
mail: beatriz.aleixo@ccl.fil.pt
tel: +351 21 892 1508
O prípadnom rozhodnutí zúčastniť sa a registrácii prosím informujte aj ZÚ SR Lisabon na mailovú adresu emb.lisbon@mzv.sk