RSS zoznamy

Back

Predaj spoločnosti FOPA a.s.

Predaj spoločnosti FOPA a.s.

23.7.2019 | Ekonomické správy | Dopyty a ponuky | Srbsko

Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o konkurznom konaní akciovej spoločnosti v úpadku „Fabrika baliacich papierov a obalov FOPA“, Vladičin Han, Industrijska 66.
Podľa správcu konkurznej podstaty majetok spoločnosti FOPA a. s. pozostáva z nehnuteľnosti o rozlohe 14 328 m2, ktoré sú v dobrom funkčnom stave. Predmetom predaja sú aj zariadenia a priestory na výrobu baliaceho papiera. 
Štartovacia cena 75 mil. RDS (cca 2,7 mil. - €, depozit 1,2 mil. €). Prípadnému záujemcovi bude dokumentácia doručená: poštou prípadne mailom alebo je k vyzdvihnutiu aj osobne do 15.08.2019.
Konkurzné konanie sa uskutoční 20. augusta 2019 o 11.00 hod. Na obchodnom súde v Leskovcu. 
Správca konkurnej podstaty
Branko Mitič
Vranne, Jovana Pavloviča 7
Tel.: + 381 62 461 078
e-mail.: mitic92@gmail.com