RSS zoznamy

Back

Prezentácia ekonomiky a inovačného potenciálu SR v Luxembursku

Prezentácia ekonomiky a inovačného potenciálu SR v Luxembursku

17.9.2019 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Belgicko

Veľvyslanectvo SR v Bruseli v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK), Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli a Luxemburskou obchodnou komorou organizuje prezentačné podujatie s názvom Good Idea Slovakia – ICT and Innovation Potential. Bude sa konať v priestoroch Luxemburskej obchodnej komory v piatok 27. septembra 2019. Je určené luxemburským investorom a podnikateľom aktívnym v oblasti inovácií, osobitne vo sfére informačných a komunikačných technológií. Luxembursko patrí k európskym a svetovým inovačným lídrom. Vzdelávanie, veda a výskum sa stali prioritou luxemburskej vlády, ktorá do tejto každoročne investuje vyššie objemy prostriedkov. Luxembursko má silnú inovačnú agentúru Luxinnovation. V krajine pôsobí niekoľko hubov, ktoré poskytujú priestor a podporujú start-upy. Najznámejšie (1535° Creative Hub Differdange; FR Innovation Hub Dudelange) sú sústredené na juhu krajiny, ktorý bol priemyselným srdcom krajiny. Dnes sa priestory bývalých oceliarskych závodov stávajú pre Luxembursko opäť strategicky dôležité, tentoraz ako centrum novej technologickej revolúcie. 
Registrácia: https://www.facebook.com/ccluxembourg/posts/639809559841156