RSS zoznamy

Back

Raketový vzostup slovenského vesmírneho priemyslu

Raketový vzostup slovenského vesmírneho priemyslu

22.1.2020 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie | Belgicko

Dynamiku rozvoja tohto nového a sľubného sektora na Slovensku potvrdilo podujatie s názvom Slovak Space in Brussels, ktoré sa v hlavnom meste Belgicka a EÚ konalo 20. januára 2020. Zorganizovala ho Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) v úzkej spolupráci s agentúrou SARIO a Veľvyslanectvom SR v Bruseli. Cieľom akcie bolo predstaviť medzinárodnému odbornému publiku stav a potenciál rozvoja vesmírneho priemyslu na Slovensku. Výstižne ho charakterizuje motto prezentácie, s ktorou na podujatí vystúpil odborník SARIO na vesmírny priemysel a člen Komisie pre vesmírne aktivity SR Michal Brichta: „New space for new business“. Dynamiku a potenciál rozvoja vesmírneho priemyslu na Slovensku potvrdila prezentácia Matúša Bakoňa zo spoločnosti insar.sk, ktorá minulý rok pre Slovensko získala historicky prvé ocenenie v prestížnej európskych súťaži Copernicus Masters, a Jakuba Kapuša zo spoločnosti Spacemanic s dôrazom na medzinárodne úspešný príbeh satelitu skCUBE. Na podujatí sa zúčastnilo približne tridsať zástupcov medzinárodných a európskych inštitúcií, súkromných spoločností, zastupiteľských úradov a priemyselných asociácií zo štátov Európy. Veľvyslanectvo SR v Bruseli osobitne ocenilo účasť riaditeľa Luxemburskej vesmírnej agentúry LSA Marca Serresa a generálneho riaditeľa belgickej spoločnosti EUROSENSE André Jadota. Jeho firma má pobočku v Bratislave. Akcia sa konala pod značkou Good Idea Slovakia. Organizáciu za Veľvyslanectvo SR v Bruseli zabezpečoval ekonomický diplomat Andrej Michalec, ktorý veľvyslanectvo na podujatí aj zastupoval.