RSS zoznamy

Back

Slovak Business Mission to Vietnam

Slovenská podnikateľská misia vo Vietname

5.6.2019 | Aktivity veľvyslancov | Ekonomické správy

V uplynulom týždni (27. máj - 1. jún) sa v Hanoji a Hočiminovom meste uskutočnila Slovenská podnikateľská misia, ktorú pripravil a realizoval ZÚ Hanoj v rámci schémy MZVEZ na podporu ekonomickej diplomacie (PED). Podnikateľská misia bola uskutočnená s asistenciou agentúry SARIO.

 

Do Vietnamu pricestovali predstavitelia 10 slovenských spoločností z oblasti zelených technológií a potravinárstva, teda spoločností, zameraných na recykláciu, separáciu a spracovanie odpadov, čistenie odpadových vôd, OZV, výroby a distribúcie ekologických obalov, ekologickej chémie a výroby potravín a nápojov. Ďalších sedem spoločností zastupovali ich miestni predstavitelia, distribútori alebo obchodní partneri.

 

Celkovo sa počas programu misie predstavilo 15 slovenských subjektov, ktorých zástupcovia sa stretli a rokovali s viac ako 50 predstaviteľmi vietnamských špecializovaných agentúr, výborov a sekcií Hanoja a Hočiminovho mesta, spoločností, bánk a univerzít.