RSS zoznamy

Back

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora organizuje s podporou Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky v rámci Programu rozvoja trhu odbornú exkurziu „Smart City, digitalizácia a IKT-riešenia“

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora organizuje s podporou Spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky v rámci Programu rozvoja trhu odbornú exkurziu „Smart City, digitalizácia a IKT-riešenia“

15.11.2019 | Ekonomické správy | Výskum, vývoj a inovácie

Odborná exkurzia „Smart City, digitalizácia a IKT" je určená pre zástupcov samospráv miest a obcí, ako aj súkromný sektor - odborníkov zo slovenských firiem alebo inštitúcií, ktorých zaujíma aplikovanie prístupu a najnovšie technológie v oblasti Smart City. 

Je krokom v spoznávaní nových, už aplikovaných prístupov v Nemecku v oblastiach Smart City, digitalizácie a IKT-riešení. 
Slovenskí účastníci exkurzie budú mať možnosť dozvedieť sa o postupoch Best-Practices v rôznych nemeckých mestách a nadviazať kontakty s nemeckými miestnymi samosprávami, špecializovanými inštitúciami a spoločnosťami. 
Detailnejší prehľad o tomto podujatí ponúka link na webovú stránku organizátora s popisom podujatia:
https://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/smart-city-digitalizacia-ikt-riesenia/

Prihlásenie sa na odbornú exkurziu je možné najneskôr do 30. novembra 2019. Počet miest je obmedzený. 
Vaša účasť na tomto podujatí bude pre Vás veľmi užitočná a inšpirujúca, minimálne výmena know-how, nové podnety, ako aj nadviazanie priamych kontaktov.
V prípade záujmu kontaktujte priamo organizátora.

Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora 
Petra Erbová,PhD. Tel.: +421 2 2085 0638  /  E-mail: erbova@dsihk.sk