RSS zoznamy

Back

Meeting of State Secretary of the Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic Ružička with Members of the Council of the National Committee of the International Chamber of Commerce of the Slovak Republic

Stretnutie štátneho tajomníka MZVEZ SR F. Ružičku s členmi Rady Národného výboru Medzinárodnej obchodnej komory SR

6.6.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Ekonomické správy

Štátny tajomník  MZVEZ SR František Ružička 6. júna 2019 diskutoval s členmi Rady Národného výboru Medzinárodnej obchodnej komory SR. Radu tvoria zástupcovia firiem z jednotlivých oblasti hospodárstva, ako aj zástupcovia regionálnych komôr Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. 
 

 

V rámci úvodného slova štátny tajomník Ružička deklaroval silný záujem rezortu diplomacie podporovať a rozvíjať ekonomickú dimenziu diplomacie a obchodné záujmy Slovenska v zahraničí. SOPK patrí medzi kľúčových partnerov pri realizácii tejto úlohy. „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti SR má eminentný záujem o pravidelný dialóg s Radou Národného výboru Medzinárodnej obchodnej komory SR a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, čoho potvrdením je aj podpis Memoranda o spolupráci medzi MZVEZ SR a SOPK v oblasti ekonomickej diplomacie zo začiatku tohto roka. Práve toto memorandum predstavuje solídny základ pre ďalšie prehlbovanie vzájomne prospešnej spolupráce v zahraničí.“
 

Štátny tajomník zdôraznil, že význam spolupráce súkromného sektora a exekutívnych orgánov má značný potenciál aj v oblasti verejnej politiky na medzinárodnej úrovni. „Spolupráca verejného a súkromného sektora patrí medzi kľúčové aj pri napĺňaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Príkladom je oblasť tzv. zelených technológií, udržateľného priemyslu či elektromobility. Bez aktívnej účasti biznisu by štáty v mnohých prípadoch nemali dostatočné vlastné kapacity pri dosahovaní týchto cieľov.“
 

Diskusii s členmi rady dominovala predovšetkým budúcnosť EÚ, a to v kontexte analýzy výsledkov volieb do Európskeho parlamentu a otázka brexitu. V tejto súvislosti štátny tajomník konštatoval, že „výsledky eurovolieb nám priniesli okrem iného dve dobré správy. Prvou je zvýšený záujem občanov EÚ o európsku problematiku, čoho potvrdením je zvýšenie účasti občanov na voľbách takmer vo všetkých krajinách EÚ, na Slovensku nevynímajúc. Druhou je skutočnosť, že sa nenaplnili obavy z nárastu politickej sily populistických a extrémistických strán. Naďalej je však nutné poctivo, vecne a dôsledne komunikovať s občanmi o EÚ.“ Diskusia sa venovala aj budúcnosti vzťahov EÚ s Veľkou Britániou po jej odchode z EÚ, ekonomickým dopadom brexitu a vzťahov EÚ s USA.