RSS zoznamy

Back

Všetko, čo potrebujete vedieť o podpore exportu pre malé a stredné firmy

Všetko, čo potrebujete vedieť o podpore exportu pre malé a stredné firmy

21.11.2019 | Ekonomické správy

Diskusie podnikateľov v Žiline, Košiciach a Trenčíne potvrdzujú zhodnú skúsenosť – malé a stredné slovenské firmy svoje exportné príbehy iba začínajú a potrebujú  nielen skúsenosti a financie, ale aj podporu a zdieľanie skúseností. Cieľom  projektu Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta  je spájať očakávania komerčného sektora a inštitucionálnej podpory.

Slovenský zahraničný obchod sa opiera o tradičné oblasti, akými sú strojárstvo, obranný priemysel a energetika a medzi novodobé patria IT bezpečnosť, zdravotníctvo, moderné technológie a obnoviteľné zdroje. Stále však zostáva množstvo odvetví, ktoré majú potenciál expandovať do zahraničia, či už samostatne, alebo v konzorciách. V súčasnosti vznikajú aj pre slovenské firmy obchodné príležitosti v medzinárodných tendroch a výzvach v rozvojovej pomoci najmä v mimoeurópskych krajinách a v oblasti štátnych dodávok. 

Svetová ekonomika vstupuje do dlhodobého obdobia s nízkym rastom a predikciou, že obchod s tovarom a službami v roku 2020 bude rásť o 1,5 percenta, čo je najnižšia miera od roku 2009. Nova dekáda bude musieť zvládnuť spomalenie dopytu v USA, prvé zníženie dopytu v Číne za dekádu, rýchle spomalenie na indickom trhu, následky brexitu a nové výzvy súvisiace s klimatickými zmenami.

V tomto ekonomickom a politickom nastavení rastie hodnota informácií a otvorenej komunikácie medzi podnikateľským prostredím a štátnou správou. Diskusné kluby SOPK pod záštitou štátneho tajomníka MZVEZ SR po regionálnych stretnutiach finišujú v stredu 27. novembra v Bratislave. 

Portfólio služieb a skúseností prezentujú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Bratislavská regionálna komora SOPK, EXIMBANKA SR a hosťami sú Ľudovít Černák, predseda Predstavenstva Sitno holdingu, a. s., a Peter Mucina, regionálny riaditeľ Euler Hermes

Firmy v regiónoch zápasia s nedostatkom pracovných síl, sú pod tlakom globálnej digitalizácie a cenových vyjednávaní a často im nezostávajú kapacity na exportné ambície a hľadanie zdrojov, ktoré s tým súvisia. Takýto prirodzene vzniká priestor na uplatnenie súčasných foriem štátnej pomoci a eurofondových projektov a priebežnú aktualizáciu ponuky pre slovenské firmy.

Služby ekonomickej diplomacie pre podnikanie v zahraničí poskytuje Podnikateľské centrum MZVEZ SR. Formou hotline pre exportérov posktuje informácie o zahraničných trhoch a tendroch, ekonomické aktuality, organizuje účasť na veľtrhoch a výstavách v zahraničí. Ročne zodpovie vyše 1 700 dopytov, spolu s SOPK a SARIO uskutoční vyše sto podnikateľských misií a z projektovej schémy financuje približne tri desiatky podujatí  pre slovenské firmy v zahraničí. Cez Podnikateľské centrum MZVEZ SR môžu zástupcovia firiem a profesionálnych združení požiadať o podporu pri lokálnych kontaktoch a hodnotení zahraničných partnerov.

Od  októbra tohto roku môžu slovenskí exportéri  prostredníctvom EXIMBANKY SR využívať aj zvýhodnené vývozné úvery do vybraných rozvojových krajín. Zvýhodnené vývozné úvery sú jedným z nástrojov slovenskej rozvojovej spolupráce,  keďže podporujú rozvoj ekonomiky a spoločnosti v krajinách. Pre slovenské firmy aj inštitúcie sa týmto otvárajú možnosti uplatnenia na nových trhoch udržateľným spôsobom. 

Praktickú prezentáciu o aktuálnej ekonomickej situácii a globálnom obchode prináša Peter Mucina, regionálny riaditeľ Euler Hermes, spolu s odporúčaniami, na čo sa sústrediť v jednotlivých regiónoch v roku 2020.

Klub SOPK so štátnym tajomníkom MZVEZ SR Lukášom Parízkom bude 27. novembra 2019 o 10.00 h v kongresovej sále MZVEZ SR na Hlbokej ceste 2 v Bratislave. Vstup je voľný na základe potvrdenej účasti do zaplnenia sály.

Registrácia