RSS zoznamy

Back

Vstup podnikateľských subjektov do Srbska počas COVID-19

Vstup podnikateľských subjektov do Srbska počas COVID-19

14.5.2020 | Ekonomické správy | Srbsko
Zastupiteľský úrad SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o podmienkach vstupu na srbské teritórium počas pandémie COVID-19. Pre získanie povolenia na vstup zahraničných podnikateľských subjektov do Srbska sú nevyhnutné nasledovné podklady:  
 
Žiadosť spoločnosti je potrebné doručiť elektronický Obchodnej komore Srbska (PKS) na mail: inocovid19@pks.rs
 
Uvedená žiadosť musí obsahovať nasledujúce údaje:
meno a priezvisko osoby (alebo viacerých osôb), ktorá žiada o vstup do Srbska;
číslo pasu a krajina, ktorá vydala cestovný dokument;
dôvod príchodu;
čas a hraničný prechod vstupu do Srbska (číslo letu/ŠPZ auta);
adresa pobytu v Srbsku;
adresa vykonávania činnosti (Povolenie umožňuje pobyt v naznačenom mieste pobytu a obmedzený pohyb do miesta vykonávania činnosti v prípade, že osoba má negatívny SARS-CoV-2 test).
 
Taktiež je potrebný negatívny výsledok PCR testu na SARS-CoV-2 v zahraničí vydaný referenčným štátnym laboratóriom, ktorý nemôže byť starší ako 72 hodín v súvislosti s časom prekročenia hranice.
 
V prípade, že osoby nemajú možnosť vykonania testu v krajine odkiaľ prichádzajú, sú povinní zotrvať v karanténe 14 dní, na adrese, ktorú uviedli v žiadosti Komisii pre vydávanie povolení.
 
Kompletnú dokumentáciu, spolu s potvrdením, Obchodná komora Srbska (PKS) doručí štátnej Komisii pre vydávanie povolení na vstup na územie Srbskej republiky v režime používania bezpečnostných opatrení pred COVID-19.
 
Odpoveď bude záujemcovi doručená do 24 - 48 hodín od chvíle podania žiadosti. 
 
Žiadosť doručiť: inocovid19@pks.rs