RSS zoznamy

Back

Výberové konanie na zariadenie a inštaláciu systému včasného varovania v meste Užice

Výberové konanie na zariadenie a inštaláciu systému včasného varovania v meste Užice

3.3.2020 | Ekonomické správy | Medzinárodné tendre | Srbsko

Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje podnikateľskú a odbornú verejnosť o výberovom konaní na zariadenie a inštaláciu systému včasného varovania (EWS systém) v meste Užice. Mesto Užice pozýva medzinárodné spoločnosti do výberového konania. Ide o projekt zníženia rizika kalamít v miestnych samosprávach – inštalácia EWS. Projekt je dotovaný švajčiarskym štátnym sekretariátom pre hospodárske záležitosti (SECO). Technickú a finančnú pomoc bude riadiť švajčiarska spoločnosť Stucky s.r.o. EWS systém obsahuje celkovo 10 staníc (hydrologické, automaticko-meteorologické, klimatologické a zrážkové), ktoré by mali byť inštalované podľa zoznamu priorít 1 a 2. Inštalácie staníc zo zoznamu Priority 1 sú povinné. Inštalácie zo zoznamu Priority 2 sú voliteľné.
Všetky náklady projektu budú pokryté z finančných prostriedkov  SECO.
Konečný termín na predkladanie ponúk je 27. apríl 2020, do 11:00 na adresu: Komisija za javnu nabavku, Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice
Bližšiu dokumentáciu výberového konania možno získať na web stránkach:

                  http://www.simap.ch/  
                  http://www.uzice.rs/ 
                  http://www.obnova.gov.rs/   

Kontaktná osoba: 
Aleksandar Tasić
Komisija za javnu nabavku 
Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice                          
email.: aleksandar.tasic@uzice.rs