RSS zoznamy

Back

Výrobky obranného priemyslu - elektronické licenčné konanie

Výrobky obranného priemyslu - elektronické licenčné konanie

13.2.2020 | Ekonomické správy

Bratislavská regionálna komora SOPK pozýva  12. marca 2020 na  praktický odborný seminár, ktorý pripravila pre podnikateľov podnikajúcich v obrannom priemysle.  Témou je  aktuálna legislatíva a z nej vyplývajúce povinností a tiež predstavenie portálu "Licenčné konanie" vrátane jeho funkcionality, použitia a práce s elektronickým systémom. Seminár sa uskutoční v budove Bratislavskej regionálnej  komory SOPK, BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava so začiatkom o 9:00hod. 

viac informácii v prílohe a  http://ba.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2020021204 

ektronická prihláška ( kód 200312): bit.ly/registracia_seminare_BRKSOPK