RSS zoznamy

Back

Cestovné odporúčanie - Južná Afrika

Cestovné odporúčanie - Južná Afrika

4.10.2019 | Cestovné odporúčanie | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Juhoafrická republika
Stupeň odporúčania: 1. stupeň - varovanie (výstraha)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou v JAR odporúča občanom SR venovať zvýšenú pozornosť zásadám osobnej bezpečnosti. Južná Afrika má vysokú mieru kriminality, vrátane násilných trestných činov. Väčšina prípadov násilných trestných činov sa zvyčajne vyskytuje v odľahlých a izolovaných oblastiach chudobných štvrtí, avšak kriminalita je prítomná aj v obchodných centrách, na parkoviskách a bohatších štvrtiach, vrátane turistických destinácií. Najmä v chudobných predmestiach veľkých miest sa opakujú vlny násilností spojené s fyzickými útokmi, rabovaním a podpaľačstvom, ktorých terčom sa stávajú prevažne prisťahovalci z iných afrických krajín. Zvýšené riziko násilných trestných činov je takisto v centrách obchodných štvrtí veľkých miest a to po celý deň, najmä však po zotmení.

 

Počas pobytu odporúčame občanom SR nasledovné bezpečnostné zásady: vyhýbať sa chudobným predmestiam a centrám veľkých miest, dodržiavať zvýšenú opatrnosť a ostražitosť pri odchode z bánk a ATM, cennosti (finančná hotovosť, šperky, fotoaparáty) verejne neukazovať, nosiť so sebou len nevyhnutné množstvo finančnej hotovosti, osobné doklady ponechať v hotelovom trezore (nosiť so sebou ich kópie), pohybovať sa vo väčšej skupine, dodržiavať pokyny bezpečnostných zložiek, vyhýbať sa hromadným, politickým alebo etnickým zhromaždeniam, ktoré môže prerásť do násilností. Pri cestovaní motorovým vozidlom mať vozidlo vždy zamknuté, zavreté okná, uložiť cennosti pod sedadlo alebo iné bezpečné miesto, dodržiavať bezpečný odstup od iných vozidiel, nereagovať na znamenia z iných vozidiel o poruche a potrebe odstavenia vášho vozidla, necestovať stopom ani nezastavovať stopárom. Výlety odporúčame podnikať iba s certifikovanou a preverenou agentúrou. Pri individuálnej turistike odporúčame, pokiaľ to nie je vyslovene nevyhnutné, nejazdiť v noci, bez vopred zabezpečeného nocľahu a mať trasu vopred naplánovanú tak, aby neviedla cez bočné uličky a vedľajšie cesty. Nie je vhodné prechádzať sa po uliciach mesta individuálne a to najmä po zotmení. Najvhodnejšie je podnikať takéto výlety so sprievodom Vám známeho miestneho človeka. Nedôverujte osobám, ktoré Vás náhodne oslovia na ulici.

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky odporúča občanom Slovenskej republiky využiť službu registrácie pred cestou do zahraničia na webovom sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

 

V prípade, ak sa štátni občania Slovenskej republiky ocitnú v núdzi alebo krízovej situácii, odporúčame kontaktovať pohotovostnú linku Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pretórii +27 833041599 alebo číslo diplomatickej služby na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave +421 2 5978 5978.