RSS zoznamy

Back

Cestovné odporúčanie - Taliansko

Cestovné odporúčanie - Taliansko

10.3.2020 | Cestovné odporúčanie | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | San Maríno | Vatikán | Taliansko
Stupeň odporúčania: 3. stupeň - odporúčanie necestovať (necestovať do určitých oblastí)

V nadväznosti na vystúpenie predsedu vlády Talianskej republiky Giuseppe Conteho 9. marca 2020 vo večerných hodinách, s platnosťou od 10. marca 2020 sa celé územie Talianskej republiky vrátane ostrovov vyhlasuje do 3. apríla 2020 za chránenú zónu. Znamená to, že na územie krajiny nemožno vstúpiť ani z nej odísť. Školy sú zatvorené, nesmú sa organizovať verejné športové a iné podujatia, nesmú sa uskutočňovať civilné a náboženské obrady vrátane pohrebov, odstavujú sa lyžiarske zariadenia, telocvične a bazény. Zatvárajú sa múzeá a galérie. Bohoslužby sa môžu vykonávať, len ak usporiadateľ zabezpečí, aby účastníci mohli byť od seba vzdialení aspoň jeden meter, je zakázaný pohyb infikovaných osôb a podobne. Porušenie uvedených ustanovení sa považuje za trestný čin.

 

Cudzinci sa môžu voľne vrátiť do vlasti. Autobusy, ktoré prevážajú turistov vracajúcich sa do vlasti a musia prechádzať uvedenými oblasťami, by tu nemali zastavovať a dovoliť cestujúcim z autobusu vystúpiť (okrem nevyhnutných prípadov napríklad zo zdravotných dôvodov). Turistickým autobusom sa odporúča vyhnúť sa cestám do Talianskej republiky.

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky preto odporúča občanom Slovenskej republiky necestovať do Talianska.

 

Občanom Slovenskej republiky, ktorí smerujú z Talianska na Slovensko pripomíname, že pri návrate do Slovenskej republiky sú povinní kontaktovať všeobecného lekára TELEFONICKY a informovať ho o cestovateľskej histórii. Následne budú umiestnení do povinnej 14 dňovej karantény.

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zároveň upozorňuje, že prípady ochorenia COVID - 19 ohlásili aj San Marino a Vatikán.

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR apeluje na občanov Slovenskej republiky, ktorí sa už nachádzajú v Taliansku, aby počas pobytu dbali na osobnú hygienu, predovšetkým umývanie rúk, ako aj na hygienu potravín a nezdržiavali sa na miestach s veľkou koncentráciou ľudí.

 

V prípade podozrenia na prítomnosť nového koronavírusu, pacient nemá vyhľadať odbornú lekársku pomoc, pretože táto po zatelefonovaní ho sama navštívi v mieste pobytu. V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky nepretržite kontaktovať pohotovostný mobil Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme: +39 3385432071 alebo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky: +421259785978.

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriadil pre verejnosť Call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Občania môžu odborníkov kontaktovať na telefónnom čísle: 0800 221 234 alebo cez emailovú adresu:  novykoronavirus@uvzsr.sk.