RSS zoznamy

Back

Dánsko - informácie pre žiadateľov o repatriáciu

Dánsko - informácie pre žiadateľov o repatriáciu

6.4.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Repatriácia | Dánsko

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kodani informuje žiadateľov o repatriáciu do vlasti, ktorí svoj záujem prejavili vyplnením a zaslaním registračného formulára, že presné údaje o dátume, čase, mieste a spôsobe repatriácie im budú oznámené ihneď, ako budú veľvyslanectvu k dispozícii.


Všetky potrebné informácie a pokyny budú zverejnené na webovej stránke Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kodani, o čom budú repatrianti upovedomení zaslaním e-mailu.


Jednou z hlavných podmienok pri organizácii repatriácií sú voľné kapacity v karanténnych zariadeniach, do ktorých sú zaradené všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19.