RSS zoznamy

Back

Guatemala - opatrenia proti šíreniu COVID-19

Guatemala - opatrenia proti šíreniu COVID-19

20.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Guatemala

Podmienky vstupu do krajiny

Guatemala nevpúšťa na svoje územie občanov – cudzích štátnych príslušníkov. Tento zákaz, resp. reštrikčné opatrenia na cestovanie, vrátane európskych cestujúcich na guatemalské územie, platí po predĺžení reštrikčných opatrení guatemalských úradov predbežne do 5. júla. 2020.

 

Cestovanie v rámci krajiny

Vnútorný pohyb/tranzit po krajine je naďalej kontrolovaný políciou, pri kontrole je potrebné preukázať dôvod, prečo osoba (platí to aj pre cudzincov) tranzituje v rámci krajiny.

 

Podmienky tranzitu a odchod z krajiny

Cudzinci stále môžu opustiť Guatemalu cez pozemnú hranicu s Mexikom s povolením guatemalského migračného úradu. Uvedený predbežný dátum reštrikčných hraničných opatrení do 5. júla 2020 platí aj pre letecké spojenie do Európy (ale aj do iných regiónov sveta), ktoré boli doteraz pozastavené, dátum obnovenia letov je tak viazaný na rozhodnutie vládnych úradov ohľadom ukončenie hraničných reštrikčných opatrení. Guatemalské úrady v prípade potreby akceptujú na tranzit pre občanov SR konzulárne potvrdenia Veľvyslanectva SR v Mexiku súvisiace s ich návratom do SR, resp. s opustením Guatemaly.


Turistom, ktorí sa legálne nachádzajú v krajine a z dôvodu reštrikcií nemôžu vycestovať, sa automaticky predlžuje legálny pobyt v krajine do doby zrušenia reštrikčných opatrení.

 

Opatrenia v krajine

Reštaurácie, hotely, kiná, divadlá, školy, turistické centrá zostávajú zatvorené predbežne tiež do 5.7.2020, podobne, do uvedeného dátumu boli zrušené všetky verejné podujatia. V krajine počas karanténnych opatrení bol zaznamenaný nárast kriminality. Sú stanovené presné hodiny a dni na vychádzanie pre jednotlivé kategórie občanov, používanie motorových vozidiel a motocyklov je určené na jednotlivé dni podľa čísla ŠPZ. Do odvolania bolo pozastavené fungovanie verejnej dopravy. Vo všeobecnosti v nedeľu platí zákaz vychádzania pre verejnosť.  

 

Podmienky návratu do SR

Pri návrate do Slovenskej republiky je potrebné predložiť negatívny test na COVID-19 nie starší ako 96 hodín a absolvovať povinnú izoláciu v domácom prostredí karanténu.

 

Ak osoby prichádzajú na územie Slovenska cez kontrolovaný hraničný prechod, musia sa preukázať negatívnym testom priamo na hranici.

Ak tieto osoby prechádzajú cez nekontrolovaný hraničný prechod, je potrebné bezodkladne odovzdať uvedený negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva (výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený). Tieto osoby musia absolvovať domácu izoláciu. Najskôr v piaty deň izolácie musia absolvovať test na ochorenie COVID-19. Zároveň sú do domácej izolácie zaradené aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti.
 
Ak tieto osoby cestujú z krajín, kde nie je možné vykonať test, môžu sa ešte v zahraničí objednať na testovanie na Slovensku. V tomto prípade odporúčame kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva SR (podľa miesta pobytu) pre upresnenie podmienok testovania.
 

 

Test na COVID-19 je možné získať aj na letisku vo Viedni na Schwechate (výsledok do 6 hodín), na test je potrebné sa vopred objednať mailom.