RSS zoznamy

Back

Vodiči si v Nemecku musia od Novéhom roka dávať pozor pri tankovaní benzínov

Vodiči si v Nemecku musia od Novéhom roka dávať pozor pri tankovaní benzínov

16.12.2010 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Nemecko

MZV SR upozorňuje občanov SR cestujúcich/tranzitujúcich do/cez NSR na používanie nových druhov

bezolovnatých palív do benzínových motorov automobilov (motocyklov). Nové benzíny budú ponúkané

na všetkých čerpacích staniciach od 1. januára 2011. Na rozdiel od v súčasnosti ponúkaných palív oktánového

radu 91, 95 a 98 budú nové benzíny oktánu 91,95 a 98 obsahovať prímes (bio)etanolu až 10% (oproti súčasným 5%).

Nové palivá budú viditeľne označené písmovým a čiselným kódom E10 (v praxi napr.: Normal E10 schwefelfrei).

Pred použitím benzínu E10 (na základe informácie nemeckej strany) odporúčame motoristom, aby vhodnosť

použitia tohto paliva konzultovali s predajcom/výrobcom svojho motorového vozidla, resp. využili bezplatné

informácie na stránke:http://www.adac.de/infotestrat/tanken-kraftstoffe-und-antrieb/benzin-und-diesel/e10/default.aspx

(v nemeckom jazyku).

Použitie benzínu E10 v motorových vozidlách, ktoré nemajú na to prispôsobenú palivovú sústavu, môže viesť k

jej poškodeniu. Paralelne s benzínom E10 budú od 1. januára 2011 na všetkých čerpacích staniciach v NSR dostupné

aj pôvodné benzínové palivá oktánového radu 91, 95 a 98.