RSS zoznamy

Back

Mexiko - opatrenia proti šíreniu COVID-19

Mexiko - opatrenia proti šíreniu COVID-19

27.5.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV

Letiská prijímajú lety z/do Európy avšak letecké spoločnosti počty letov zredukovali. Od konca marca 2020 je pre turistov uzavretá pozemná hranica medzi Mexikom a USA. Letecký tranzit z Mexika do Európy cez USA nie je možný (pozastavené vydávanie víz ESTA). Do Európy sa odporúča z Mexika letieť spoločnosťami KLM a Air France, z Amsterdamu je možná letecká preprava do Viedne. Od mája 2020 prevádzkuje aj spoločnosť Iberia jeden let za týždeň na trase Mexico City – Madrid, od začiatku júna 2020 obnovuje svoje komerčné lety aj letecká spoločnosť Lufthansa (Mexiko City – Frankfurt) 3 krát do týždňa.   


Napriek rastu infikovaných a úmrtí v súvislosti s pandémiou COVID-19, mexická vláda mieni od júna začať s uvoľňovaním niektorých opatrení.  Opatrenia budú prijímané postupne a diferencovane v závislosti od oblasti/štátu. V skoršom termíne plánuje vláda začať uvoľňovať opatrenia v oblastiach, ktoré nie sú COVID-19 postihnuté. Vláda hlavného mesta pripravila plán postupného uvoľňovania v štyroch etapách, s konkrétnymi dátumami na jednotlivé fázy/etapy v kontexte spoločenských, sociálnych a ekonomických aktivít. V hlavnom meste sa predpokladá od 15. júna čiastočné a postupné otvorenie reštaurácii, hotelov, parkov, divadiel (v obmedzenej kapacite). Aj tieto predbežné plánované termíny sa však môžu zmeniť v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie. Posledná 4. fáza uvoľňovania opatrení by mala prebiehať v mesiacoch august – september 2020. Podobne aj iné federálne štáty zostavujú vlastné plány postupného uvoľňovania od začiatku júna, ktorý vychádza z ich regionálnej situácie. V hlavnom meste stále platí povinné nosenie rúška v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, bankách a v obchodoch. V niektorých federálnych štátoch boli vydané aj opatrenia na obmedzenie tranzitu po krajine. V celom Mexiku je odporúčaná politika „Zostaň doma“.


V prípade turistov alebo osôb, ktorí sa v Mexiku nachádzajú v rámci 6-mesačné bezvízového pobytu sa v danej situácii sa neodporúča prekročiť 180-dňový bezvízový pobyt. Za prekročenie maximálne povoleného bezvízového pobytu hrozí pokuta s následným vyhostením a policajným zápisom. Mexické migračné úrady budú tolerovať iba vierohodné a preukázané zdôvodnenie, že dotyčná osoba nemohla vycestovať z krajiny pred uplynutím bezvízového pobytu z dôvodu COVID-19.


V Mexiku sú výrazne sprísnené hraničné kontroly a „de facto“  migračné úrady odmietajú vpustiť cudzích štátnych občanov do krajiny za účelom turizmu, resp. cudzinec musí preukázať dôvod návštevy Mexika s patričným odôvodnením, vrátane predloženia potrebných dokumentov (napr. v prípade obchodnej cesty pozvanie mexického obchodného partnera a pod.). Hoci „de iure“ Mexiko oficiálne neuzatvorilo svoje hranice vo vzťahu k cudzincom, výrazne sprísnený hraničný režim mexických úradov je jasným signálom, aby sa zastavil (aspoň dočasne) vstup cudzincov do krajiny. Platí to aj pre občanov EÚ. V kontexte týchto skutočností Veľvyslanectvo SR v Mexiku neodporúča slovenským občanom v súčasnosti cestovať do Mexika.