RSS zoznamy

Back

Švajčiarsko - aktuálne informácie o opatreniach na zabránenie šírenia nového koronavírusu

Švajčiarsko - aktuálne informácie o opatreniach na zabránenie šírenia nového koronavírusu

2.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Švajčiarsko

Vo Švajčiarsku je od polnoci 16. marca 2020 vyhlásený výnimočný stav (najvyšší stupeň pohotovosti v 3-stupňovej škále). Od 27. apríla dochádza k postupnému uvoľňovaniu prijatých opatrení, avšak výnimočný stav zostáva naďalej v platnosti do 19. júna, kedy by malo dôjsť k prechodu na nižší stupeň – mimoriadny v 3-stupňovej škále podľa Epidemiologického zákona. S účinnosťou od polnoci 16. marca 2020 Švajčiarsko zaviedlo hraničné kontroly, dovtedy platné na hranici s Talianskom, aj na svojich hraniciach s Rakúskom, Nemeckom a Francúzskom. Vstup do krajiny je možný len pre:

 
občanov Švajčiarska a Lichtenštajnska,
osoby s pobytovým povolením (vrátane povolení Ci a G),
osoby, ktoré majú právo slobodného pobytu osôb (EÚ), ak majú vo Švajčiarsku pracovné povinnosti a sú vo Švajčiarsku prihlásení,
držiteľov schengenských víz (typ C) v prípade, že ide o zdravotníckych odborníkov, alebo urgentné oficiálne návštevy, ktorým boli vydané víza po 25. marca 2020,
držiteľov národných víz (typ D) vydaných za účelom zamestnania alebo zlúčenia rodiny,
osoby s nevyhnutnou potrebou prísť na územie Švajčiarska,
od 11. mája je možné zlúčenie rodín pre držiteľov povolení L, B a C ( ide primárne o manžela/manželku/oficiálneho partnera a deti do 21 rokov. Spájanie je možné aj v prípade starších detí ako aj rodičov a starých rodičov na základe dodatočných podmienok a na náklady rodinného príslušníka s pobytom vo Švajčiarsku. Spájanie rodín sa nevzťahuje na krátkodobé návštevy rodinných príslušníkov ani spoločné trávenie dovolenky. (Žiadosť o zlúčenie rodiny je potrebné podať na príslušnom kantonálnom úrade). Zároveň sa obnovuje spracovanie žiadostí o prácu občanov EÚ/EFTA vo Švajčiarsku,  ktoré boli od 25. marca pozastavené. Opatrenie sa týka povolení k pobytu typu L, B, G a  poskytovania cezhraničných služieb v trvaní do 90 dní, ako aj krátkodobého zamestnania nepresahujúceho 90 dní. Od 08. júna budú jednotlivé kantóny spracovávať všetky žiadosti o prácu od občanov EU/EFTA v rovnakom rozsahu ako pred krízou, 
od 8. júna je vstup do krajiny povolený aj žiakom a študentom za účelom pokračovania/ukončenia štúdia bez ohľadu na ich národnosť (netýka sa štúdia kratšieho ako 90 dní),
od 8. júna budú jednotlivé kantóny prijímať žiadosti o krátkodobý pobyt za účelom svadby/registrovaného partnerstva s občanmi Švajčiarska, alebo s osobami registrovanými vo Švajčiarsku.
Od 15. júna Švajčiarsko ohlásilo úplné otvorenie hraníc s Francúzskom, Nemeckom a Rakúskom a obnovenie schengenského režimu na všetkých hraničných prechodoch s týmito tromi krajinami. Na hraniciach s Talianskom budú naďalej pokračovať hraničné kontroly v nezmenenom režime. 
 
 
Najneskôr do 6. júla 2020 Švajčiarsko plánuje uvoľniť všetky reštrikčné opatrenia na svojich hraniciach a obnoviť slobodný pohyb osôb v rámci Schengenu.
 
 
Na vstup do krajiny nie je potrebný negatívny test na COVID 19. Povinná karanténa zavedená nie je, bol zavedený len inštitút tzv. samokarantény doma, v prípade príznakov ochorenia.  
 
 
Uvoľňovanie opatrení:
 
Švajčiarska vláda rozhodla 29. apríla znovuotvoriť materské  a základné školy, všetky obchody a trhoviská. Vláda rozhodla od 11. mája aj o otvorení športovísk, knižníc, múzeí, reštaurácií a barov. Obnovuje sa tiež verejná doprava v normálnom režime. 
 
Povinné sprievodné ochranné opatrenia sú v kompetencii  jednotlivých prevádzkovateľov a posúdení ich dostatočnosti kantónmi a obcami. Švajčiarska vláda 27. mája rozhodla o tretej fáze uvoľňovania: od 30. mája je možné verejné stretávanie sa do 30 osôb (namiesto súčasných 5). Od 6. júna sú povolené podujatia do 300 účastníkov ako aj športové aktivity, otvárajú sa aj verejné kúpaliská, ZOO, zábavné parky, campingy, detské tábory ako aj horské železnice a lanovky. Otvoriť môžu aj kasína, diskotéky pri rešpektovaní maximálnej účasti 300 osôb. V reštauráciách sa ruší limit 4 osôb, konzumácia ostáva umožnená naďalej iba pri stoloch a pri počte viac ako 4 zákazníkoch sa vyžaduje kontakt na minimálne jedného z nich. Od 8. júna je možné obnoviť prezenčné vyučovanie na stredných a vyšších školách.
 
 
Nosenie ochranných rúšok  nie je naďalej zo strany vlády nariadené, môže ich však zaviesť nižšia rozhodovacia úroveň. Odporúčané sú v MHD a tam kde nie je možné zabezpečiť odstup 2 m, v praxi sú využívané málo. Do 31. augusta sú  zakázané podujatia nad 1000 účastníkov.  
 
 
Spolková vláda zaviedla ešte začiatkom marca informačnú kampaň zameranú na zvýšenú hygienu – časté umývanie si rúk, kýchanie do lakťa, zahadzovanie použitých vreckoviek do uzavretých zariadení na odpad, vyhýbanie sa priamemu kontaktu  -  zavedené je nepodávanie si rúk pri všetkých oficiálnych aj neoficiálnych príležitostiach.
 
 
V prípade pandémie na základe medzinárodného práva štát vykonáva suverenitu nad všetkými osobami, ktoré sa nachádzajú na jeho území, vrátane cudzincov a tých, ktorí požívajú privilégiá a imunity.
 
Bližšie informácie a odpovede na možné otázky ohľadne nového koronavírusu sú v teritóriu Švajčiarskej konfederácii podrobne spracované na internetovej stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva v štyroch jazykoch.
 
 
Pre viac informácii o šírení nového koronavírusu a s tým súvisiacich odporúčaniach bola zriadená non-stop telefonická linka na čísle v štyroch jazykoch: +41 58 463 00 00.
 
 
V prípade núdze môžu občania Slovenskej republiky kontaktovať Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne na telefónnych číslach: +413563930 alebo +41792526369.