Všetky správy

Back

Lukáš Parízek Receives Copies of Credentials from Kirgiz Ambassador-Designate

​L. Parízek prijal od dezignovaného kirgizského veľvyslanca kópie poverovacích listín

28.11.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Kirgizsko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a osobitný predstaviteľ pre predsedníctvo Slovenskej republiky v OBSE Lukáš Parízek prijal 28. novembra 2019 dezignovaného veľvyslanca Kirgizskej republiky v Slovenskej republike so sídlom vo Viedni Bakyta Džusupova pri príležitosti odovzdania kópií jeho poverovacích listín.
Obaja predstavitelia využili stretnutie na zhodnotenie aktuálneho stavu slovensko-kirgizských vzťahov a vytýčenie hlavných priorít ich ďalšieho rozvoja s dôrazom na oblasť obchodno-ekonomickej spolupráce.


Potreba sústredenia sa na oblasť ekonomických vzťahov je aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým, pozitívny vývoj v Kirgizsku umožňuje hlbšie rozvíjať nevyužitý potenciál obchodno-ekonomickej spolupráce,“ zdôraznil L. Parízek.

Partneri sa taktiež venovali otázkam súvisiacim s OBSE pred Ministerskou radou, ktorá sa uskutoční 5. - 6. decembra 2019 v Bratislave. 

Partneri sa dotkli aj aktuálneho zahraničnopolitického diania v regióne Strednej Ázie i v širšom globálnom kontexte.