Všetky správy

Back

​MZVaEZ SR smúti za zosnulým honorárnym konzulom v Sao Paulo Petrom Paulíčkom

​MZVaEZ SR smúti za zosnulým honorárnym konzulom v Sao Paulo Petrom Paulíčkom

29.12.2016 | Brazília

Bratislava/Sao Paulo (29. decembra) - Slovenská republika prišla o jedného z najaktívnejších a najvýkonnejších honorárnych konzulov v zahraničí. Medzi sviatkami vo veku 79 rokov náhle skonal Peter Paulíček, ktorý vykonával funkciu generálneho honorárneho konzula SR v brazílskom štáte Sao Paule.

 

Peter Paulíček bol honorárnym konzulom Slovenska od roku 1994 a viedol pracovne najviac vyťažený honorárny konzulát v Brazílii a priľahlom teritóriu. Najväčší prínos predstavovala jeho práca pri kontakte  s občanmi SR, väznenými v brazílskych väzniciach;  v aktivitách so slovenskou krajanskou komunitou, ktorá je v Brazílii najpočetnejšia práve v Sao Paolo a pri príprave a zabezpečovaní oficiálnych návštev slovenských predstaviteľov ale aj športovcov, či podnikateľov v Brazílii.

 

Peter Paulíček okrem toho ako jediný na území krajiny vykonával činnosť úradného tlmočníka a prekladateľa z portugalčiny do slovenčiny a naopak. Aktívny bol aj v oblasti obchodu, zabezpečoval dovoz výrobkov viacerých slovenských firiem do Brazílie a  dodávky surovín od brazílskych dodávateľov pre odberateľov na Slovensku. Venoval sa aj propagácii obchodných a investičných príležitostí v SR, turizmu a študijných programov.

 

V mene MZVaEZ SR vyjadril rodine sústrasť nad odchodom P. Paulíčka minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák:

„Nečakaná správa o úmrtí Petra Paulíčka hlboko zasiahla všetkých, ktorí tohto pracovitého a obetavého človeka poznali. S hlbokým pohnutím, bolesťou a veľkým smútkom som prijal informáciu o odchode skúseného človeka, ktorý bol svojimi osobnými vlastnosťami, skromnosťou, pracovitosťou a oddanosťou Slovenskej republike príkladom nielen pre svojich kolegov a priateľov, ale aj pre širokú verejnosť,“ napísal v kondolenčnom liste vdove po P. Paulíčkovi minister M. Lajčák.

 

Peter Paulíček sa narodil 30. mája 1937 v Lučenci. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1968 emigroval z politických dôvodov do Brazílie, kde rozbehol činnosť vlastných firiem zameraných na zahraničný obchod.

 

Počas svojej činnosti honorárneho konzula SR podával vysoko nadštandardné výkony, za čo mu bol udelený titul generálneho honorárneho konzula. Bol aj nositeľom radu Bieleho dvojkríža III. triedy, ktorý mu udelil prezident republiky a držiteľom Zlatej plakety ministra zahraničných vecí. Peter Paulíček bol ženatý, mal štyri deti.

 

Funkcia honorárneho konzula je čestná a neplatená. Honorárnym konzulom SR sa spravidla stáva významná osobnosť spoločenského alebo podnikateľského života danej krajiny, ktorá má slovenské korene alebo iné väzby na SR. Slovensko má v súčasnosti v zahraničí viac ako 190 honorárnych konzulov na všetkých svetových kontinentoch.