Všetky správy

Back

State Secretary Parízek at the EU Foreign Affairs Council (FAC Development)

​Štátny tajomník L. Parízek na rozvojovom segmente Rady zahraničných vecí EÚ

19.5.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia | Belgicko

Brusel (19. mája) – Témy migrácie, humanitárnych kríz a Post-Cotonou dominovali rokovaniu rozvojového segmentu Rady pre zahraničné veci (FAC Development). Slovensko na zasadnutí zastupoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek.

 

Na spoločnej večeri ministrov vnútra a rozvojových ministrov k migrácii, ktorá sa uskutočnila v predvečer zasadnutia členské štáty EÚ diskutovali o pokroku ohľadom externých aspektov migračnej otázky. Podrobne prerokovali stav implementácie kompaktov s piatimi partnerskými krajinami v Afrike a iniciatívy na riešenie príčin migrácie ako aj Externý investičný plán, v rámci ktorého bolo slovenské predsedníctvo aktívne zapojené pri prijímaní zjednotenej pozície Rady.

 

Počas piatkového zasadnutia Rady rezonovala najmä téma aktuálneho vývoja humanitárnych kríz s dôrazom na Južný Sudán, Somálsko, Etiópiu, Jemen a Nigériu. Ministri zároveň na rokovaní prijali závery k humanitárnemu a rozvojovému nexusu.

 

„Teší ma, že Rada pokračuje v snahách slovenského predsedníctva spustiť humanitárny a rozvojový nexus. Vďaka tomu zabezpečíme postupnú reštrukturalizáciu humanitárnej pomoci s cieľom dosiahnuť odolnosť postihnutých krajín a ich cestu späť k udržateľnému rozvoju,“  povedal štátny tajomník L. Parízek.

 

Rada ďalej diskutovala aj o nastavení partnerského rámca s krajinami AKT po uplynutí dohody Cotonou. Zasadnutie FAC DEV potom pokračovalo pracovným obedom so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN A. Mohammedovou k téme implementácie cieľov udržateľného rozvoja (Agendy 2030). Členské štáty EÚ sa vyjadrili k predstave o efektívnej architektúre organizácie, ktorá by mala štátom účinne pomáhať pri implementácii nových rozvojových cieľov.

 

Na rokovaní Rady bol prijatý Európsky konsenzus o rozvoji, základný dokument novej revidovanej rozvojovej politiky EÚ, ktorý by mal byť slávnostne podpísaný počas Európskych rozvojových dní v Bruseli (7. -8. júna).

Štátny tajomník L. Parízek na rozvojovom segmente Rady zahraničných vecí EÚ Štátny tajomník L. Parízek na rozvojovom segmente Rady zahraničných vecí EÚ