Všetky správy

Back

Časopis MZVEZ SR Svet a my 2/2019 je online

Časopis MZVEZ SR Svet a my 2/2019 je online

8.10.2019 | Aktivity ministerstva

Slovensko v tomto roku zohráva významnú úlohu v regionálnej medzinárodnej politike. Predsedáme Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), prvýkrát sme predsedali Rade Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) na ministerskej úrovni a úspešne sme už po piatykrát ukončili predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4). Priebehu všetkých týchto troch dôležitých predsedníctiev a dosiahnutým výsledkom sa venuje druhé tohtoročné číslo nášho časopisu.

 

Pozornosť venujeme aj výsledkom volieb do Európskeho parlamentu, ktoré budú, pretavené do podoby jeho nového zloženia, najbližších päť rokov spoluurčovať politickú atmosféru v Európskej únii, ale zohrajú aj dôležitú úlohu pri kreovaní nových orgánov Európskej komisie. Zdôrazníme tiež význam modernej ekonomickej diplomacie a naznačíme cesty, ako by sa rezort diplomacie mal stať osožným partnerom pre podnikateľov.

 

Nazrieme do zákulisia Bezpečnostnej rady OSN, ktorú možno prirovnať k zrkadlu geopolitických záujmov popredných svetových mocností. Odhalíme menej známe skutočnosti o Chorvátsku, krajine, ktorú mnohí poznajú len ako „slovenské more“ a v liste veľvyslanca navštívime Cyprus, kde objavíme krásy čarovného pohoria Troodos, či zachované stopy po unikátnej vojenskej architektúre stredoveku. Okrem tradičných rubrík prinesieme aj ďalšie zaujímavé články. Želáme príjemné čítanie!