Všetky správy

Back

A dozen of the most important Egyptian business leaders confirm interest in the Slovak Republic

Desiatka najvýznamnejších egyptských podnikateľov potvrdila záujem o SR

11.5.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal dnes (11. mája 2018) delegáciu egyptských podnikateľov združených v organizácii Egyptského obchodného výboru pre medzinárodnú spoluprácu. Stretnutiu predchádzalo podnikateľské fórum a stretnutia podnikateľských subjektov oboch krajín na pôde Slovenskej agentúry pre rozvoj obchodu a investícií (SARIO), ktoré úspešne otvorilo dvere ďalšej hospodárskej spolupráci.

Cieľom návštevy delegácie bolo upriamenie pozornosti a zviditeľnenie Egypta v regióne SaV Európy, predstavenie podnikateľských a investičných možností v teritóriu.

Štátny tajomník počas stretnutia vyzdvihol dobré a priateľské vzťahy medzi oboma krajinami vyjadril vôľu podporiť ďalší rozvoj vzájomných obchodných vzťahov v oblastiach spoločného záujmu. Predstavitelia egyptských podnikateľov ocenili priebeh návštevy v SR a  počiatočný záujem slovenských podnikateľov o nadviazanie nových partnerstiev. Podnikatelia na záver stretnutia pozvali štátneho tajomníka na recipročnú návštevu Egypta v sprievode podnikateľskej delegácie.