Všetky správy

Back

Dokumenty MZVaEZ SR k poslaneckému prieskumu ohľadom niektorých podujatí SK PRES

Dokumenty MZVaEZ SR k poslaneckému prieskumu ohľadom niektorých podujatí SK PRES

3.1.2017 | Aktivity ministerstva

Bratislava (3. januára) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bolo do 31. decembra 2016 plne vyťažené úkonmi a aktivitami spojenými s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie. Počas šiestich mesiacov na čele jednej z troch najdôležitejších inštitúcií EÚ okrem iného predsedalo 53 rôznym  zasadnutiam Rady ministrov EÚ v Bruseli a v Bratislave, zorganizovalo jeden summit lídrov EÚ27, usmerňovalo vyše 1200 zasadnutí pracovných skupín v Bruseli a takmer dve stovky v Bratislave, staralo sa o zhruba 26 tisíc delegátov celkom zo 45 krajín na zasadnutiach v Bratislave a usporiadalo zhruba 300 kultúrnych a prezentačných podujatí v 30 krajinách.

 

Popri týchto náročných úlohách čelil rezort v posledných týždňoch medializovaným pochybnostiam o údajne nehospodárnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri organizácii niektorých kultúrnych podujatí. S cieľom prispieť k odstráneniu akýchkoľvek pochybností okolo predsedníckych podujatí, požiadalo MZVaEZ SR o ich preverenie príslušnými kontrolnými inštitúciami – Úradom pre verejné obstarávanie, Protimonopolným úradom a Najvyšším kontrolným úradom.

 

Okrem toho sa 1. decembra uskutočnil na ministerstve poslanecký prieskum Zahraničného výboru NR SR. Popri ústnych odpovediach a vysvetleniach boli členom výboru 15. decembra poskytnuté rozsiahle 200-stranové podkladové materiály, v ktorých MZVaEZ SR zodpovedalo všetky vznesené otázky a poskytlo doplňujúce podkladové materiály a stanoviská korešpondujúce s požiadavkami poslancov.  Vzhľadom na záujem verejnosti sa MZVaEZ SR rozhodlo zverejniť kópiu celej dokumentácie zaslanej Zahraničnému výboru NR SR.

 

Rezort okrem toho naďalej aktívne a otvorene spolupracuje so všetkými štátnymi orgánmi, ktoré v rámci svojich kompetencií posudzujú zákonnosť a správnosť postupu pri organizácii kultúrnych podujatí počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

 

Dokumenty MZVaEZ SR k poslaneckému prieskumu ohľadom niektorých podujatí SK PRES