Všetky správy

Back

František Ružička v Gruzínsku ocenil implementáciu reforiem

František Ružička v Gruzínsku ocenil implementáciu reforiem

15.5.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

„South Caucasus Security Forum“, to je názov konferencie, na ktorej sa počas pracovnej návštevy Gruzínska v dňoch 13. až 14. mája 2019 zúčastnil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička. V rámci konferencie vystúpil ako jeden z hlavných rečníkov v paneli venovanom desiatemu výročiu Východného partnerstva.

 

V hodnotení uplynulých 10 rokov tejto dôležitej  susedskej politiky Európskej únie, štátny tajomník rezortu diplomacie zdôraznil, že „Východné partnerstvo nás posunulo ďalej, ako sme si mysleli, avšak nie až tak ďaleko, ako by sme chceli. Do ďalšieho obdobia vstupujeme s ponukou inkluzívnych vzťahov, pričom budeme rešpektovať právo a vôľu každej jednej krajiny ísť tak rýchlo ako vládze.“

 

Štátny tajomník F. Ružička zároveň ocenil inšpiratívne aktivity Gruzínska, osobitne implementáciu reforiem a efektívne využívanie nástrojov na prehlbovanie vzájomnej spolupráce, ktoré Východné partnerstvo ponúka.

 

Pokiaľ ide o tematické zameranie tejto politiky v najbližších rokoch, podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie „bude Slovensko presadzovať predovšetkým angažovanie sa v oblastiach ľudskej dimenzie.“ „Budeme sa sústrediť na budovanie medziľudských kontaktov, podporovať malé a stredné podnikanie a v tomto kontexte investovať do konektivity, budovania infraštruktúry a posilňovania energetickej bezpečnosti. Významnou prioritou je oblasť vzdelávania a rozvoj využívania nástrojov ako Erazmus+,“ poznamenal.

 

Súčasťou pracovnej návštevy Gruzínska bola aj séria bilaterálnych rokovaní, ktoré štátny tajomník rezortu diplomacie F. Ružička, spoločne so štátnym tajomníkom Ministerstva obrany R. Ondrejcsákom, absolvoval s predstaviteľmi gruzínskej zákonodarnej i výkonnej moci. Štátni tajomníci rokovali s námestníkom ministra zahraničných vecí  Gruzínska Lašom Darsaliom, s prvou námestníčkou ministra obrany Gruzínska Lelou Chikovaniovou, predsedníčkou Zahraničného výboru gruzínskeho parlamentu Sofio Katsaravaovou a predsedníčkou Výboru pre európsku integráciu gruzínskeho parlamentu Tamar Khulordavou.

 

Rozhovory s gruzínskymi partnermi potvrdili výbornú úroveň vzájomných vzťahov. Gruzínska strana ocenila trvalú podporu územnej celistvosti a suverenity Gruzínska, ktorú slovenskí predstavitelia v Tbilisi opätovne potvrdili. Pochopiteľnou témou boli aj euroatlantické ašpirácie Gruzínska, pričom tak F. Ružička, ako aj R. Ondrejcsák vyzdvihli úroveň a kvalitu implementácie záväzkov zo strany Gruzínska.

 

Slovenská republika je naďalej pripravená aktívne pomáhať, čoho dôkazom je aj skutočnosť, že na základe Strednodobej stratégie rozvojovej pomoci SR na roky 2019-2023 bolo Gruzínsko zaradené medzi programové krajiny slovenskej rozvojovej pomoci. Rokovania sa týkali aj vzájomnej spolupráce v rámci medzinárodných organizácii a odovzdávania slovenských skúseností z transformačného a reformného procesu.