Všetky správy

Back

Director General Roman Bužek Receives Ambassadors of Namibia and Nicaragua

Generálny riaditeľ Roman Bužek prijal veľvyslankyne Namíbie a Nikaraguy

12.2.2020 | Poverovacie listiny

Generálny riaditeľ Politickej sekcie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Roman Bužek prijal 12. februára 2020 pri príležitosti odovzdania kópií poverovacích listín dezignovanú veľvyslankyňu Namíbijskej republiky v SR so sídlom vo Viedni Nadu Kruger a dezignovanú veľvyslankyňu Nikaragujskej republiky v SR so sídlom v Berlíne Tatianu Danielu Garcíu Silvu.

 

Prijatia boli využité na zhodnotenie aktuálneho stavu bilaterálnych vzťahov a vytýčenie hlavných priorít ich ďalšieho rozvoja s dôrazom na obchodno-ekonomickú oblasť. Slovensko-namíbijské ako aj slovensko-nikaragujské vzťahy boli zhodnotené ako bezproblémové a bez otvorených otázok. Designované veľvyslankyne informovali o prioritách ich pôsobenia vo vzťahu k Slovenskej republike, ako aj aktuálnom regionálnom dianí.