Všetky správy

Back

Korčok on developments in Syria and importance of the political dialog with Ambassador of the Russian Federation to the Slovak Republic

I. Korčok o situácii v Sýrii a význame politického dialógu s veľvyslancom Ruskej federácie v SR

13.7.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok prijal dnes  (13. júla 2017) mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej fedéracie v SR Alexeja Fedotova, s ktorým prerokoval otázky rozvoja bilaterálnej  spolupráce ako aj aktuálne otázky medzinárodného politického života. V bilaterálnej oblasti partneri konštatovali stabilne sa rozvíjajúci  politický dialóg medzi oboma krajinami na všetkých úrovniach, čo potvrdila aj júnová návšteva ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Ruskej federácii. Pozitívne ocenili doterajší rozvoj spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry a skutočnosť, že dochádza k nárastu počtu študentov v oboch krajinách.  V hospodárskej oblasti boli pozitívne prijaté  závery 18. zasadnutia Medzivládnej komisie pre obchodnú a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou (apríl 2017) a bol vyjadrený obojstranný záujem o realizáciu podpísaných zmlúv. 

 

Štátny tajomník I. Korčok ocenil rozvoj spolupráce medzi jednotlivými regiónmi a mestami oboch  krajín, ktorá má v poslednom období vzrastajúcu tendenciu. Práve tieto formy spolupráce vytvárajú priestor na medziľudskú komunikáciu a vzájomné pochopenie. S poľutovaním prijal informáciu o zastavení platenia členských príspevkov Ruskej federácie do Rady Európy a vyzval všetkých zúčastnených na hľadanie riešenia zo vzniknutej situácie.

 

Partneri diskutovali aj o aktuálnej situácii v Sýrii po deeskalácii napätia na území sýrskych provincií Dará, Suwajdá a Kunajtra minulý týždeň. „Zásadne odsudzujeme použitie bojových plynov voči civilnému obyvateľstvu v Sýrii. SR sa zasadzuje za transparentné a objektívne vyšetrenie všetkých prípadov  použitia bojového plynu v rámci existujúceho mechanizmu a potrestania vinníkov“, uviedol I. Korčok v súvislosti s výhradami Ruskej federácie k správe inšpektorov Organizácie pre zákaz chemických zbraní k dvom prípadom použitia bojového plynu v Sýrii. Zároveň ocenil aktivity Spojených štátov a Ruskej federácie smerujúce k deeskalácii napätia a zastavenie bojov v Sýrii.       

Štátny tajomník Ivan Korčok a veľvyslanec Ruska A. Fedotov počas prijatia. Štátny tajomník Ivan Korčok a veľvyslanec Ruska A. Fedotov počas prijatia.