Všetky správy

Back

Korčok with new Ambassador of Ireland on priorities of mutual cooperation

I. Korčok s novou veľvyslankyňou Írska o prioritách vzájomnej spolupráce

5.9.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Írsko

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok prijal dnes (5. septembra) na nástupnej návšteve dezignovanú veľvyslankyňu Írska Hildegard Ó Riain. Pôjde v poradí už o druhú diplomatickú misiu veľvyslankyne, ktorá v minulosti pôsobila v Bratislave vo funkcii zástupkyne vedúceho zastupiteľského úradu Írska.


I. Korčok zhodnotil spoluprácu medzi oboma krajinami ako bezproblémovú, navyše s perspektívou výraznej intenzifikácie kontaktov s Írskom v nastávajúcom období, ako priamy výsledok návštevy írskeho ministra zahraničných vecí v SR v júli 2017. S novou veľvyslankyňou diskutoval I. Korčok o konkrétnych možnostiach prehĺbenia budúcej spolupráce a ambíciách počas jej funkcie na Slovensku.


V rámci diskusie k brexitu partneri zhodnotili aktuálnu situáciu po ukončení tretieho kola rokovaní, ktoré však neprinieslo zásadný prelom v prioritných oblastiach, t.j. práva občanov, finančné vyrovnanie a írska otázka. Hlavný problém pre Dublin s potenciálnymi ďalekosiahlymi dôsledkami je otázka hranice medzi Írskom a Severným Írskom. „Pozičný dokument Spojeného kráľovstva k Severnému Írsku a Írsku bol zverejnený, napriek tomu ostáva otvorená otázka praktickej realizovateľnosti predkladaných zámerov, osobitne zachovania „neviditeľnej“ hranice naprieč Írskom“, podčiarkol I. Korčok.


Nová veľvyslankyňa Írska v SR Hildegard Ó Riain odovzdala do rúk štátneho tajomníka MZVaEZ SR kópie poverovacích listín.

Štátny tajomník Ivan Korčok a H. Ó. Riain, nová veľvyslankyňa Írska počas prijatia. Štátny tajomník Ivan Korčok a H. Ó. Riain, nová veľvyslankyňa Írska počas prijatia. Štátny tajomník Ivan Korčok a H. Ó. Riain, nová veľvyslankyňa Írska počas prijatia. Štátny tajomník Ivan Korčok a H. Ó. Riain, nová veľvyslankyňa Írska počas prijatia.