Všetky správy

Back

Klavírny koncert Richarda Rikkona a predstavenie slovenskej kultúry a výrobkov v prestížnom Beijing Capital Club

Klavírny koncert Richarda Rikkona a predstavenie slovenskej kultúry a výrobkov v prestížnom Beijing Capital Club

8.11.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Čína

V stredu 6. novembra 2019 sa v prestížnom Beijing Capital Clube uskutočnilo kultúrne podujatie zamerané na predstavenie Slovenskej republiky.

 

Viac ako stovka vplyvných podnikateľov si vypočula prezentáciu o kultúrno-prírodnom dedičstve Slovenskej republiky, ochutnala vybrané slovenské vína, destiláty a čokoládu a zoznámila sa so sklenenými slovenskými výrobkami.

Podujatie vyvrcholilo koncertom slovenského klaviristu Richarda Rikkona, ktorého aranžmány známych klasických i populárnych

skladieb sa stretli so značným uznaním zo strany publika. 

 

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Pekingu si týmto dovoľuje poďakovať umelcovi za predvedený výkon a Beijing Capital Club za pomoc pri organizácii podujatia, ktoré prispelo k šíreniu dobrého mena Slovenska medzi najvplyvnejšími pekinskými podnikateľmi.