Všetky správy

Back

Parízek at the V4 + Central Asia meeting of foreign affairs ministers

L. Parízek na zasadnutí ministrov zahraničných vecí V4 + Stredná Ázia

27.2.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek sa dnes (27. februára) v Budapešti zúčastnil na historicky prvom stretnutí ministrov zahraničných vecí krajín Vyšehradskej štvorky a piatich krajín Strednej Ázie. 

 

V priebehu stretnutia partneri potvrdili záujem o ďalší rozvoj spolupráce vo formáte V4 + Stredná Ázia a ocenili súčasnú vysokú úroveň vzťahov medzi Európskou úniou a regiónom.

 

So zámerom ešte viac posilniť existujúcu spoluprácu EÚ a krajín Strednej Ázie vyjadrili záujem o aktívnu účasť na formulovaní novej stratégie EÚ pre región. Diskusia bola orientovaná na posilnenie ekonomickej spolupráce a konektivity. 

"Budeme sa snažiť o odstránenie existujúcich legislatívnych, colných, prípadne transportných bariér s cieľom posilniť obchodnú spoluprácu medzi našimi krajinami," uviedol L. Parízek.

 

Partneri si tiež vymenili názory na aktuálne zahraničnopolitické globálne i regionálne otázky týkajúce sa bezpečnosti a rozvoja, ako aj možnej výmeny skúseností v týchto oblastiach.