Všetky správy

Back

State Secretary Parízek discusses more intensive mutual relations with the new Indonesian Ambassador

L. Parízek s novou indonézskou veľvyslankyňou o zintenzívnení vzájomných vzťahov

11.7.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek dnes (11. júla) prijal dezignovanú veľvyslankyňu Indonézskej republiky Adiyatwidi Adiwoso, pri príležitosti jej nástupu do funkcie. 

 

Partneri pozitívne zhodnotili úroveň priateľských vzťahov a rastúcu intenzitu bilaterálnych kontaktov, ktorá sa premieta do prehlbujúcich sa politických, obchodno-ekonomických a kultúrnych vzťahov. 

 

,,Indonézia je náš dôležitý partner v oblasti juhovýchodnej Ázie, pričom na rozvoji jej energetickej infraštruktúry by chceli podieľať aj slovenské spoločnosti a prehĺbiť tým vzájomné ekonomické vzťahy,“ zdôraznil štátny tajomník na margo budúceho rozvoja tejto ázijskej krajiny.  Súčasne obaja vyjadrili vôľu vzájomnú spoluprácu naďalej rozvíjať vo všetkých oblastiach spoločného záujmu. 

 

Osobitne boli prediskutované možnosti ďalšieho rozvoja hospodársko-obchodnej spolupráce, pričom bol potvrdený záujem usporiadať štvrté kolo Medzivládnej zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu v Bratislave vo vzájomne vhodnom termíne. 

 

Na záver partneri ocenili ochotu a pripravenosť rozvíjať spoluprácu aj v rámci medzinárodných organizácií a vyzdvihli prínos činnosti honorárnych konzulátov SR v Indonézii pre rozvoj turizmu, obchodu a investícií.

Lukáš Parízek prijal dezignovanú veľvyslankyňu Indonézskej republiky Adiyatwidi Adiwoso. Lukáš Parízek prijal dezignovanú veľvyslankyňu Indonézskej republiky Adiyatwidi Adiwoso.