Všetky správy

Back

State Secretary Parízek with Ambassador of Qatar welcomes simplification of visa rules for SR citizens

L. Parízek s veľvyslancom Kataru uvítali zjednodušenie vízového režimu pre občanov SR

6.10.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Poverovacie listiny | Katar

Veľvyslanec Katarského štátu Sheikh Ali bin Jassin al-Thani so sídlom vo Viedni sa dnes (6. októbra) stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukášom Parízkom, ktorému odovzdal kópie poverovacích listín. 

 


Predmetom spoločného rozhovoru boli vzájomné vzťahy medzi Slovenskou republiku a štátom Katar. Štátny tajomník ocenil ich tradične dobrú úroveň, pričom poznamenal, že široký potenciál na ich ďalší rast vo viacerých úrovniach spolupráce, vrátane politickej, kultúrnej, ako aj akademickej aj naďalej existuje. L. Parízek počas stretnutia ocenil rozhodnutie katarských úradov umožniť slovenským občanom získať cestovné víza po príchode do krajiny. 


Samostatnou kapitolou bola diskusia na tému hospodárskej a ekonomickej spolupráce, kde L. Parízek uvítal proaktívny prístup nového veľvyslanca, ktorý vníma nárast vzájomných ekonomických interakcií a investícií, ako základ pre zintenzívnenie slovensko-katarských vzťahov. „Našou snahou je spolupracovať na zvyšovaní povedomia o Slovensku v očiach Kataru a jeho podnikateľskej komunity. V rámci EÚ ponúkame jedinečnú geografickú polohu v kombinácii s podnikateľsky orientovaným prostredím, inovačným zmýšľaním a priaznivými investičnými podmienkami,“ uviedol L. Parízek. 

Z rokovania partnerov. Z rokovania partnerov.